Møte i Landslogens IX grad i Stamhuset, tirsdag 9. mai, klokken 1730

Møte i Landslogens IX grad i Stamhuset, tirsdag 9. mai, klokken 1730
   
|| || ||
Formøtet starter presis kl. 1515
Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:
St. Johannesloger   St. Andreasloger  
Rosene   Akershus  
Leoparden   Oscar  
Søilene   Oppland  
St. Olav      
St. Clemens      
Halvdan Svarte      
Sist redigert torsdag, 04 mai 2017 09:57