Møte i Landslogens IX grad i Stamhuset, torsdag 11. mai, klokken 1730

Møte i Landslogens IX grad i Stamhuset, torsdag 11. mai, klokken 1730
   
|| || ||
Formøtet starter presis kl. 1515
Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:
St. Johannesloger   St. Andreasloger  
Gustav   De fire Roser  
Søilene   Oscar  
Rosene   Akershus  
St. Halvard   Hamarhus  
Humanitas   Vestfold  
St. Magnus   Kronen  
Cirkelen      
St. Torfinn