Møte i Landslogens IX grad i Stamhuset, torsdag 22. august klokken 1730

||| ||| Foto: |||
Formøtet starter presis kl. 1515
Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:
St. Johannesloger   St. Andreasloger
St. Clemens   Oscar
Søilene   Kronen
Sirius   Hamarhus
Borgen   Vestfold
St. Torleif    
Carl Johan