Møte i Landslogens VII grad i Stamhuset, tirsdag 18. september, klokken 1830

Møte i Landslogens VII grad i Stamhuset, tirsdag 18. september, klokken 1830
   
||| ||| |||
Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:
St. Johannesloger St. Andreasloger
Olaf Kyrre Oscar
Leoparden De fire Roser
Gustav Akershus
Borgen  
Murskjeen  
Halvdan Svarte  
Nøkkelen  
Christian  
Passeren