Møte i Landslogens VII grad i Stamhuset, tirsdag 20. februar klokken 1830

Møte i Landslogens VII grad i Stamhuset, tirsdag 20. februar klokken 1830
   
||| ||| |||
Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:
St. Johannesloger   St. Andreasloger
Gustav   De fire Roser
Kolbein   Akershus
    Oscar