Møte i Landslogens Provins IX grad i Stamhuset, onsdag 12. august klokken 18.00

||| ||| Foto: |||

Som tidligere annonsert så er det begrenset plass for deltagelse i årets IX gradsmøter pga koronasistuasjonen.
Det er derfor obligatorisk påmelding for de som ønsker å delta. Påmelding gjøres på MinSide.

Formøtet starter presis kl. 1545

Brødre fra følgende loger kan bli forfremmet på møtet
St. Johannesloger St. Andreasloger  
St. Michael Skansen  
Søilene Oscar  
Fraternitas Agder  
Sirius Vestfold  
St. Torleif Kronen  
Cirkelen Hamarhus