Møte i Landslogens Provins VII grad i Stamhuset, torsdag 14. november klokken 1830

||| ||| Foto: |||
Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:
St. Johannesloger   St. Andreasloger
Søilene   Oscar
Leoparden   Akershus
Olaf Kyrre   Oscarsborg
Arcturus   De fire Roser
St. Clemens    
Nøkkelen  

Merk: Dette er en torsdag.