Møte i Landslogens Provins X grad i Stamhuset, tirsdag 12. november klokken 1830

||| ||| Foto: |||
Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:
St. Johannesloger   St. Andreasloger
Olaf Kyrre   Oscar
Gustav   De fire Roser
Haakon   Akershus
Borgen   Hamarhus
Leoparden    
St. Halvard