Landslogen Nr. 700

Møtekalender for 2017

Møtested: Stamhuset. Nedre Vollgt. 19, Oslo

 2017 VII grad VIII grad IX grad X grad XI grad
Januar - 24  10  - 31  17 
Februar D - - 28  21  14 
Mars 28  14 
April 18  - 29 O - D - 25 
Mai - - 10  - 11  - 15  - 15  - 15  23 
August 16  - 17  - 21  - 22  - 23 C - 24 
September A - 26  12  14 D 12 T(SANDEFJ.) - 19  - 25 T(HAMAR)
Oktober 17  - 24  - 26 D 10  - 31 
November N - - 28  14  21 
Desember 12 M

Møtestart:
VII grad: 18.30
VIII grad: 18.30
IX grad: 17.30
X grad: 18.30

Høytidsdag, Minneloge, julemøte og kollegiemøte starter kl. 18.00

Antrekk:
Alle møter med unntak av instruksjonsmøter og minneloge: Galla
Instruksjonsmøter og Minneloge: Daglig logeantrekk eller Galla

Spesielle møter

  • 29.04.17, kl. 14:00: Ordenens Store Høytid (OSH). Se egen invitasjon med forhåndspåmelding.
  • 06.11.17, kl. 18:00: Minneloge alle grader i Johannessalen 3.etg

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 506 Sentrum, 0158 OSLO Telefon: 22 47 95 00 E-post: Kontortid: Kl. 09.30 - 14.00 Mandag-torsdag

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 93030313
Sekretær 91535641

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.