St. Johanneslogen Olavslyset Nr. 162

Møtekalender for 2022

Møtested: Frimurerlogen, Konsul Moes gt 8, Verdal 2022 I grad II grad III grad
Februar KC
Mars GHC 22 C - 25 C
April C
September FC 20 C
Oktober ACø
November 18 D
Desember 16 CM

Møtene begynner: kl. 19.00, Høytidsdag og Julemøte kl. 19.00

Spesielle møter

  • 27.01.22, kl. 19.00: STORT-Kollegiemøte
  • 24.04.22, kl. 11.00: Felles kirkegang Steinkjer kirke .
  • 10.09.22, kl. 19.00: EmbedsKollegie-møtet .

Kontaktinformasjon

Postadresse: Konsul Moes gt 8, 7650 Verdal Telefon: 922 44 899 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 41172571
Ordførende Mester 93429177
Sekretær 92244899

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.