St. Johanneslogen Oscar t.d. syv Bjerge Nr. 102

Møtekalender for 2017

Møtested: Jonas Reinsgt. 14, Bergen

 2017 I grad II grad III grad
Januar BGHK - 23  16  - 30 D
Februar - 20 B 27  13 
Mars 13  - 20 D - 27 
April 24 
Mai
September F - 11  - 25 D 18 
Oktober - 23  - 30  16 
November N - 20  13 D 27 
Desember 11 øM

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.30.

Spesielle møter

  • 20.02.17, kl. 18:30: Installasjon av ny Ordførende Mester
  • 20.04.17, kl. 18:30: Oscar besøker Carl til den Norske Løve
  • 25.04.17, kl. 18:30: Vi besøker Mikael til det gamle Gilde (på Voss)
  • 30.10.17, kl. 18:30: Besøk fra Carl til den Norske Løve
  • 06.11.17, kl. 18:30: Minneloge i regi av Bergens Provincialloge

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 24 - Nygårdstangen 2, 5008 BERGEN Telefon: 55361830 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 90854590
Ordførende Mester 90845139
Sekretær 91568500

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.