Avlysing av møter i Bergen

Ordenens Stormester har besluttet at allø logerelatert virksomhet innen Den Norske Frimurerorden suspenderes frem til og med lørdag 1. august.

Dette som en konsekvens av spedningen av Covid-19 viruset.

Suspensjonen gjelder all virksomhet av rituell som av administrativ art, dog med unntak av administrative gjøremål som må ivaretas for å "holde hjulene i gang" i de enkelte loger.

Det gjøres løpende vurdering om dette både sentralt og regionalt. Oppdateringer kommer på denne siden samt på frimurerordenens side: www.frimurer.no

 

Sist redigert torsdag, 26 mars 2020 08:51

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden