Logemøter kan nå avholdes uten begrensninger, dette gjelder også all annen logeaktivitet

I forbindelse med at Regjeringen med virkning fra 12. februar 2022  kl. 10.00 har fjernet alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom, har Den Norske Frimurerordens Stormester meddelt at:
Logemøter kan nå avholdes uten begrensninger, dette gjelder også all annen logeaktivitet.
Stormesteren minner i sitt brev om Regjeringens generelle råd til befolkningen:

· Praktiser god hånd- og hostehygiene

· Følg koronavaksinasjonsprogrammet

· Test deg ved symptomer. Det er ikke lenger nødvendig å teste deg dersom du ikke har symptomer selv om du har nærkontakter som er smittet.

· Hold deg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer dersom du føler deg syk.

· Ved positiv covid-test, hold deg hjemme i fire dager fra symptomstart eller fra dagen for positiv test for dem uten symptomer.

· Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne må selv vurdere risiko for smitte og egen risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-1 mot    behovet for kontakt med andre

Sist redigert søndag, 22 januar 2023 17:49

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden