Podcast - Stavangerlogene hilser!

||| ||| Foto: |||

I mangel av ordinære møter, besluttet embedskollegiet i Stavanger Stewardsloge for en tid tilbake å lage en Podcast med et kåseri som kan lastes ned og avspilles av brødrene.

For å bøte på en stigende logeabstinens blant brødrene, er Podcasten forsøkt laget som et lite "logemøte", dog uten rituelt innhold, men med en innledning, et kåseri og en avslutning. Alt ledsaget av flott orgelmusikk fra logens eget pipeorgel.

De Ordførende Mestere i Stavanger vil etter tur delta med en velkomsthilsen hvor de blant annet forteller litt om sin egen loge.

Det vil etter planen bli sendt ut en Podcast pr måned. Den første Podcasten (februarutgaven), ligger på YouTube på følgende link: https://youtu.be/dxpM3XX0j3k

Kåseriet i februarutgaven holdes av tidligere Ordførende Mester i Stavanger Stewardsloge, Tron Endresen, som vil fortelle om de fem første Ordførende Mestere i Stavanger. Musikken er ved kantor Kjell Bjarne Svanes og velkomsthilsenen ved Rolf Abrahamsen.

Logen tar gjerne imot kommentarer, ros eller ris. Vennligst send disse til følgende adresse:  

Olav Kvinge

Sist redigert mandag, 08 november 2021 13:22

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden