Møtekalender for Landslogens Provins 2022

Landslogens Provins Nr. 704

Møtekalender for 2022

Møtested: Stamhuset. Nedre Vollgt. 19, Oslo 2022 VII grad VIII grad IX grad X grad
Februar - 22  - 15  - 16 HAMAR - 17 SANDEFJORD
Mars D - 15  - 29  - 31 D - 16 HAMAR - 17 SANDEFJORD - 22 
April 19  26 
Mai - - 10  - 12  - 19  - 24  HAMAR - 10 SANDEFJORD
August - - - 11  - 16  - 18  - 23  - 25 
September 13  - 27  D 13 SANDEFJORD - 20  - 26 HAMAR - 27 SANDEFJORD
Oktober 11  - 25  - 10 HAMAR - 18 
November A - 22  HAMAR - 15  - 24 D - 29 
Desember 13 M SANDEFJORD

Møtestart:
VII grad: 18.30
VIII grad: 18.30 (formøtet presis kl. 16:00)
IX grad: 18:00 (formøtet presis kl 15:45)
X grad: 18.30

Høytidsdag, julemøte og kollegiemøte starter kl. 18.00

Antrekk:
Alle møter med unntak av instruksjonsmøter: Galla
Instruksjonsmøter: Daglig logeantrekk eller Galla

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Landslogen, Postboks 506 Sentrum, 0158 OSLO Telefon: 940 06 799 E-post: Kontortid: Kontortid: Kl. 09.30 - 14.00 (mandag-torsdag).

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 90067698

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.