I anledning besøk av 60 brødre fra Värmländska Provinciallogen, Sverige, vil St. Johanneslogen Kolbein t.d.o. Sol avholde recepsjonsloge i I. grad.
Møtet gjennomføres selvfølgelig etter polarstjerneritualet.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden