Provincialmesteren i Tromsøs hjørne

Provincialmesteren i Tromsøs hjørne
   
| | |
Kjære brødre
Det har lenge vært et ønske at informasjonen og kommunikasjonen til brødrene i hele provinsen kunne bedres. Den enkelte moderloge har etablert kanaler til sine brødre, men den informasjon som går på tvers av logene har ikke blitt effektiv nok. 
 
Etter noen år med redusert virksomhet som følge av pandemien vil vi nå å bli mer aktive i vår kommunikasjon ut til brødrene – i hele provinsen. Møtevirksomheten har tatt seg opp igjen og rundt omkring i logene i Tromsø, Provincialloge må vi nu kunne si at møteaktiviteten stort sett er tilbake til normalen.
 
Vi  har i disse dager etablert både en egen Facebook-gruppe og en ny webredaktør som skal ivareta innholdet både på Facebook og på våre hjemmesider under http://frimurer.no/.  Dette skal ikke berøre de kanaler som den enkelte loge vil ha i forhold til sine medlemmer.
 
Vår nye webredaktør Øivind Benjaminsen har erfaring med den digitale redaktørgjerningen fra tidligere i lignende organisasjoner. Han har også hatt møter med de web-ansvarlige i Den Norske Frimurerorden slik at forventningene til de to innholdsflatene er avstemt mellom Provinciallogen og Ordenen.
 
De Ordførende Mestre i logene i vår provins – eller den de bemyndiger – inviteres til å sende både relevant informasjon og artikler fra sin loge til , slik at vi kan få samlet dette fra alle våre loger her nord. Også andre brødre kan sende forslag til artikler som kan få en redaksjonell vurdering, og eventuell påfølgende publisering i de to nevnte mediene.
 
Jeg ser frem til at dere kan bidra til at vi kan publisere relevant informasjon fra de mange positive møter og andre aktiviteter som jeg vet pågår i hele vår provins.
 
Tromsø, 26. oktober 2022
 
Per Trygve Kongsnes
Provincialmester
703
Sist redigert tirsdag, 06 juni 2023 13:30

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden