Ny Deputert Provincialmester

Ny Deputert Provincialmester
   
||| ||| |||

Broder Svein Duvsete er utnevnt til Deputert Mester i Trondhjem Provincialloge.

Duvsete kommer nå fra embete som Overkansler og har tidligere hatt embeter i både Provinciallogen og St. Johanneslogen Nordlyset. Utnevnelsen er gjort administrativt og rituell innsettelse vil finne sted når forholdene tillater dette.

Sist redigert mandag, 12 oktober 2020 15:46

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden