Sørlandet Kapitel Broderforening Nr. 808

Sørlandet Kapitel Broderforening

Møtekalender for 2017

Møtested: Kristiansand

 2017 VIII grad X grad
Februar
Mars

Møtene begynner: kl. 18.30

Møteadresser:
Arendal: Vestregt. 6
Flekkefjord: Austadvika 3
Kristiandsand: Kirkegt. 2

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: c/o Jan Gulow Gullowsen, Einar Spangsvei 21, 4513 Mandal Telefon: 37096330 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 90598843
Sekretær 45419202

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.