Sørlandet Kapitel Broderforening Nr. 808

Sørlandet Kapitel Broderforening

Møtekalender for 2017

Møtested: Kristiansand

Beklager, det er ikke lagt inn noen møter for denne logen ennå. Ta kontakt med logens sekretær eller se årets matrikkel.

Møtene begynner: kl. 18.30

Møteadresser:
Arendal: Vestregt. 6
Flekkefjord: Austadvika 3
Kristiandsand: Kirkegt. 2

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: c/o Finn Georg Birkeland, Rådhusveien 43, 4640 Søgne Telefon: 46879471 E-post:

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.