Sørlandet Kapitel Broderforening Nr. 808

Sørlandet Kapitel Broderforening

Møtekalender for 2020

Møtested: Kristiansand 2020 VII grad VIII grad IX grad X grad
Januar 30 (AR)
Februar 13 (KR)K
Mars 19 (KR)
Mai (FL)
Oktober (KR)Aø
Desember (AR)

Møtene begynner: kl. 18.30

Møteadresser:
Arendal: Vestregt. 6
Flekkefjord: Austadvika 3
Kristiandsand: Kirkegt. 2

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: c/o Knut O. Flatner, Svaneveien 23, 4878 Grimstad Telefon: 952 96 000 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 90050344
Sekretær 45419202

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.