Møte i Landslogens X grad på Hamar, mandag 23. september klokken 1830

||| ||| Foto: |||
Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:
St. Johannesloger   St. Andreasloger
St. Torleif   Hamarhus
Svanen   Oppland
St. Torfinn   Hålogaland
St. Olav    
St. Halvard    
Borgen