St. Andreaslogen St. Eystein Nr. 403

Møtekalender for 2022

Møtested: Frimurerlogen, Kongensgt. 3, Trondheim 2022 IV/V grad VI grad
Januar 13 K - 20 C 27 C
Februar C - 10 C - 17 C - 24 C
Mars C - 10 C - 17 C - 24 C 31 C
April C - 21 L
September DF - C - 15 C - 22 C 29 C
Oktober C - 13 C - 20 C 27 C
November C - 10 C - 24 CAø 17 C
Desember C - CM

Møtestart kl. 19.00.
Høytidsdag kl. 18.00.
Julemøte kl. 19.00.

Spesielle møter

  • 06.01.22, kl. 19:00: Utvidet kollegiemøte, åpent for alle embetsmenn, faste og vikarer, samt andre interesserte brødre med minimum IV/V grad.
  • 09.01.22, kl. 18:00: Øvelse gjør mester, embetsverket avholder rituell øvelse i IV/V grad.
  • 23.01.22, kl. 18:00: Øvelse gjør mester, embedsverket avholder rituell øvelse i VI grad.
  • 27.03.22, kl. 18:00: Øvelse gjør mester, embedsverket avholder rituell øvelse i VI grad.
  • 25.08.22, kl. 19:00: Utvidet kollegiemøte, åpent for alle embetsmenn, faste og vikarer, samt andre interesserte brødre med minimum IV/V grad.
  • 28.08.22, kl. 18:00: Øvelse gjør mester, embetsverket avholder rituell øvelse i IV/V grad.
  • 25.09.22, kl. 18:00: Øvelse gjør mester, embedsverket avholder rituell øvelse i VI grad.
  • 23.10.22, kl. 18:00: Øvelse gjør mester, embedsverket avholder rituell øvelse i VI grad.
  • 13.11.22, kl. 18:00: Øvelse gjør mester, embedsverket avholder rituell øvelse i VI grad.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 308, 7011 TRONDHEIM Telefon: 92 66 02 83 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 91544408
Ordførende Mester 97675503
Sekretær 92660283

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden