Trondhjems Provincialloge Nr. 701

Møtekalender for 2017

Møtested: Kongensgt. 3, Trondheim

 2017 VII grad VIII grad IX grad X grad
Januar 18 E+S
Februar 15 
Mars 15  29 
April 24  - 25  - 26  - 27 
August 30 
September 27  13 
Oktober 11 D - 25 
November N 22 
Desember M

Møtestart kl 19.00.
Unntakene er Høytidsmøter, St. Hansloge og møter i IX grad som begynner kl. 18.00.
Antrekk: Galla

Spesielle møter

  • 05.11.17, kl. 19:00: Minneloge

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 308, 7011 TRONDHEIM Telefon: 73807970 Fax: 73509370 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Sekretær 91158820

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.