Bodølogene

Vi gratulerer Øyvind Kvalnæs som ny Ordf.M. i Midnatsol, og samtidig hans navnebror Øyvind Dale med logens Honnørtegn! Fra v.: Ordenens Stormester Tore Evensen som forrettet installasjonen, Øyvind Dale som mottok Midnatsols Honnørtegn, tidl. O.M. Tor Halseth Bang og den nye Ordf.Mester Øyvind Kvalnæs.  (Foto: Kjell Krey Dagsloth)

Vi gratulerer St. Johanneslogen Midnatsol i Bodø med Øyvind Kvalnæs som ny Ordførende Mester fra 17. oktober. Han avløste da Tor Halseth Bang som har uttjent sin tid etter seks års utmerket innsats som leder av en av landets største frimurerloger. Øyvind Kvalnæs har gjort tjeneste i en rekke embeder i Bodø-logene, bl.a. som CM og nå sist som Deputert Mester i Bodø Stewardsloge.

Installasjonen av den nye OM. ble forrettet av Ordenens Stormester Tore Evensen, med Tromsø Provincialloges Deputerte Provincialmester Børje Kajander som bisitter, - og med over 140 brødre til stede i Stjernesalen. En stor begivenhet for Midnatsol, og en av logens store festdager! Vi gratulerer br. Øyvind og ønsker ham lykke til som Midnatsols nye leder!

Fortjent Honnørtegn

Tor Bangs aller siste embedsgjerning som OM før han ble «tidligere», var å tildele Midnatsols og Bodø-logenes organist gjennom nesten 30 år, Øyvind Dale, Logens Honnørtegn som takk og heder for langvarig og trofast innsats. Selv visste Øyvind ingen ting om dette før han ble kalt ut av sangkoret og bedt om å stille foran OM for å motta tegnet. En tydelig meget populær heder til en fortjent broder. Vi gratulerer hjertelig!

Nesten 100 brødre var møtt fram da St. Johanneslogen Midnatsol holdt valg på ny Ordførende Mester. Thor Halseth Bang har uttjent sin tid etter 6 år i stillingen. Som etterfølger ble Øyvind Kvalnæs valgt. Han har tidligere vært med i logens embedsverk i 7 år, før han i 2010 ble Ceremonimester i Bodø Stewardloge. I dag er han Deputert Mester i samme loge.

Øyvind Kvalnæs vil bli installert som ny Ordførende Mester på møtet i I grad, tirsdag 17. oktober. Vi gratulerer! 

Frimurerstevnet i Bodø, 2. - 4. juli, ble en flott manifestasjon av likhetstrekk mellom speiderbevegelsens idealer og frimureriets verdigrunnlag. St. Johanneslogen Salten var teknisk arrangør, og blant deltakerne på stevnet var Ordenens Stormester, Tore Evensen, provinsialmester i Tromsø Provinsialloge, Per Trygve Kongsnes, samt over 20 tilreisende speidere/frimurerbrødre med ledsagere.

Br. Ole-Martin Erikstad, som har gjort tjeneste som Bodølogenes fellessekretær fra februar 2015, har bedt seg entlediget, og ble tirsdag 13. juni takket av ved en uformell sammenkomst i logen.

Logestyrets leder Arne Hansen takket ham spesielt for den store innsats han har levert gjennom en betydelig omstillingstid, - både for Bodølogene og når det gjelder tilpassingen mot sentrale krav for selve sekretærarbeidet. Bl.a. har digitalisering, med sine egne utfordringer, gjort sitt inntog for alvor. Han kan nå etterlate seg et fellessekretariat i den aller beste stand og orden.

Ved samme anledning ble det markert at br. Finn Landaas har overtatt som logefellesskapets nye fellessekretær. Finn ble tilsatt som assistent i fellessekretariatet samtidig som Ole Martin tiltrådte sitt sekr.embede, og er vel kvalifisert for jobben. Vi ønsker br. Finn velkommen og lykke til i det meget krevende embede han går til!

Tradisjonen tro ønsket Bodø Frimurer Sangforening alle brødre med familie og venner velkommen til Frimurerlogen etter skolebarnetoget 17. mai. I år lot 206, store og små, seg friste av et imponerende kakebord, brus og kaffe. En heller våt formiddag la heller ingen demper på stemningen.

Husets to salonger ble fort fylt av feststemte mennesker, slik at også spisesalen måtte benyttes. Servering av kaffe og kaker på 17. mai gir inntekt til driften av Bodø Frimurer Sangforening. Dette er det ene av to arrangement sangkoret har årlig. Det andre er adventstunden før jul. Begge tiltakene er med på å skape kontakt mellom brødre og deres respektive familier. Vertskapet i år var korets 1. bassangere. De gjorde en formidabel jobb med servering, rydding og oppvask. Kakene var forøvrig skaffet til veie av korets ca. 40 medlemmer.

Bildet viser vertskapet og litt av kakeutvalget. 1. rekke f.v.: Knut Brækka, Reidar Antonsen, Harald Kvalheim, Eilif Ludvigsen, Tor Sigurd Henriksen, Martin-Arne Nyheim. 2. rekke f.v.: Arne Martin Hanssen, Arne Hjermind, Eldar Nilsen, Sverre Karlsen.

Bodø Kapitel broderforening feiret sin 25 års dag på Høytidsdagen 20. april 2017. Det ble på alle måter en vellykket kveld og i rette broderånd. Også vår kjære Ordenens Stormester Tore Evensen, hadde prioritert å komme til Bodø for å delta i feiringen. Dette satte et høytidelig preg på møtet som ble gjennomført i IX grad, samt på det etterfølgende taffel.

Hele 110 brødre deltok i feiringen. Provincialmester Per Trygve Kongsnes uttaler at i det samlede frimureriske arbeidet som drives gjennom Bodø Frimurerloger, så utgjør Broderforeningen en viktig del og fremstår som veldrevet, så vel rituelt som sosialt. Han retter derfor stor takk til alle de Ordførende brødre og samtlige embedsmenn med vikarer, for den innsats som er nedlagt til brødrenes beste.

Aftenens instruksjon ble holdt av Leif Endre Grutle, vikar for Provinciallogens taler i Trondheim. En solid instruksjon som omfattet mange viktige sider ved frimureriet i Kapittelgradene. Dette gjaldt både verdimessige refleksjoner og betraktninger omkring de mer eksistensielle sider av det å være menneske.

Torsdag 6. april gjennomførte Bodø Stewardloge et møte i VII grad med foredrag. Møtet var uten recepsjon, og kveldens foredragsholder var tidl. Ordenens Høyeste Prelat og Administrator, Per-Otto Gullaksen. Nær femti brødre fikk høre broder Gullaksens inspirerende og lærerike foredrag. Det kan leses ved henvendelse til biblioteket.

Torsdag 6. april gjennomførte Bodø Stewardloge et møte i VII grad med foredrag. Møtet var uten recepsjon, og kveldens foredragsholder var tidl. Ordenens Høyeste Prelat og Administrator, Per-Otto Gullaksen. Nær femti brødre fikk høre broder Gullaksens inspirerende og lærerike foredrag. Det kan leses ved henvendelse til biblioteket.

Kontakt blir nå lagt ut på Bodologene.no i .pdf format til glede for våre brødre utenfor Bodø og andre intresserte. 

Nummer 1-2017 kan lastes ned under denne artikkelen.

Side 1 av 2