Bodølogene

Denne utgaven av KONTAKT et større sidetall enn vanlig. Det at vi har gått over til å produsere og distribuere bladet digitalt har gitt mulighet til lengre artikler med frimurerisk innhold. Etter hvert vil vi i hovedsak legge ut nyhetsstoffet på hjemmesiden mens det er ferskt, og i større grad satse på refleksjoner og lengre artikler i KONTAKT. Vi håper du vil bli fornøyd med endringene. I redaksjonen er vi svært takknemlig for tilbakemelding

 LES BLADET HER

Vi i redaksjonen ønsker deg en god og fredelig jul og et godt nytt år!

Med vennlig broderlig hilsen
Per Arvid Tellemann
redaktør

Endelig er det klart for påmelding til Nyttårsballet 2019 

Ikke vent med å melde deg på. Vi venter stort frammøte, og vi tror at alt er lagt til rette for en meget hyggelig aften. Er du ”singel” er du like hjertelig velkommen.

I våre gamle og ærverdige salonger skal vi hygge oss sammen.

Kuvertpris:          Kr 900,-.

Antrekk:              Galla med hvit vest

Påmeldingsfrist:  Snarest. Påmelding TRYKK HER 

Påmeldingen skal inneholde fullt navn på de/den påmeldte, adresse, tlf nr samt mailadresse. Grunnet Polonese, stopper vi ved 150 påmeldte.

 Eventuelle spørsmål kan rettes til  telefon: 951 30 700 (Olav)

                           

 

 Torsdag 1. november ble Ole Martin Erikstad innsatt som Ordf. Broder i Bodø Kapitel Broderforening. Installasjonen ble foretatt av Provincialmester i Tromsø Provincialloge, Per Trygve Kongsnes. Det ble en gripende stund for de mange brødrene som deltok. Til stede var også Bodø Frimurer Sangkor. Det gjorde sitt til at innsettelsen ble en minnerik seremoni. Ved en lunsj tidligere på dagen ble Kjell Krey Dagsloth takket av med gaver og varme ord, samtidig som Ole Martin Erikstad ble ønsket velkommen i embedet.

St. Andreaslogen Hålogaland avholdt sin 63. høytidsdag tirsdag 23. oktober. På møtet deltok Deputert Provinsialmester i spissen for nesten 100 frimurerbrødre. Gjester og frammøtte brødre kunne glede seg over et vellykket møte med presisjon og verdighet. Dep Mester takket en avholdt og respektert OM, Olav Andreassen, i en personlig og direkte tale. Bodø Frimurerkor deltok som sedvanlig, og berørte samtlige med både tone og innhold.

Lørdag 13. oktober gjenlød salongene i Bodø Frimurerloger av vakker korsang. Utenforstående som passerte på gaten måtte vel tenke at selv ikke på lørdagene tar frimurerne fri. Nå skal det riktignok sies at det er ikke hver lørdag sangerbrødrene setter hverandre stevne.

Vi er inne i en litt stille periode nå, og det gir anledning til å øve inn nye sanger. Vi har begynt å forberede oss på sangerstevnet som vi skal arrangere i 2020, sier korets formann, Eilif Ludvigsen. Han legger til at på korets øvinger, på mandager, blir det som oftest bare tid til  perfeksjonere seg på allerede innøvde sanger. Nå går koret inn i en hektisk periode med høytidsdag i Andreaslogen, Allehelgenssøndag og kirkekonsert, og ikke minst alle julelogene.

Men en hel lørdag fra 10 til 18, gir mulighet til mer enn bare ren øving. Formannen legger vekt på at tid til rent sosialt samvær, og det å nyte mat og drikke sammen, er svært viktig for trivsel og samhold. I tillegg er dette en mulighet for å få med nye medlemmer i koret. Interesserte kan komme å høre på, kjenne på miljøet, og forhåpentligvis fristes til å delta.

Sang og musikk er viktige elementer i frimureriet. Slike kulturaktiviteter er også en mulighet til å bli bedre kjent med brødre i andre sammenhenger en bare de oppsatte møtene. Derfor: Har du tid og lyst, - bli med i koret! Der er du velkommen!

I St. Johanneslogen Saltens høytidsmøte 20. september 2018, ble Olav Hogstad og Reidar Antonsen tildelt Honnørtegnet.

Hogstad tok initiativet til opprettelsen av Meløy og Gildeskål frimurergruppe. I fem år har han ledet frimurergruppen på en forbilledlig måte. Den er blitt et naturlig samlingspunkt for Midnatsol og Saltens brødre i regionen. I tillegg er Olav Hogstad med i Østenkollegiet i St. Johanneslogen Salten.

Reidar Antonsen er Bodølogenes husinspektør. Han har i mange år ledet vedlikeholdet av det ærverdige og vakre logebygget i Bodø. I tillegg til de mange timene han bruker i verkstedet, deltar han aktivt i rigging av møtelokaler, og har inntil nylig vært aktiv i embedsverket.

Vi gratulerer!

Velkommen til Kirkedag og Allehelgensdag i Bodin Kirke 4. november kl. 11!

Første søndag i november 4/11, er det igjen Allehelgensdag, som er en av de eldste og mest tradisjonsrike kristne høytidsdager. For oss frimurerbrødre i Bodø er det også logens årlige felles Kirkedag, da alle brødre med sine familier er spesielt velkommen til kirkegang og allehelgensmesse i Bodin Kirke, hvor Frimurerkoret med sin dirigent Trond Kverno deltar.

En beveget Einride Hveding kunne torsdag 20. september motta Stormesterens Fortjenstmedalje. Den høytidelige tildelingen ble foretatt av OSM, Tore Evensen, under St. Johanneslogen Saltens Høytidsmøte.

Einride Hveding har vært aktiv frimurer i over 40 år. Han er i dag 93 år gammel, men fremdeles aktivt tilstede på logemøtene. Hveding har tidligere vært Taler og Deputert Mester i St. Johanneslogen Midnatsol. Sin største innsats har han imidlertid gjort på det musikalske området. Fra høsten 1978 var han hjelpeorganist før han i 1993 overtok som Kantor. Han har etter dette virket som kantor/organist helt fram til i dag, 40 år senere!

I to omganger har Einride Hveding vært dirigent for Frimurerkoret i Bodø, og bl.a. hadde han ansvaret for Midnatsols flotte jubileumskonsert i Bodø Domkirke i januar 1999. Med sin musikalsk/intellektuelle bakgrunn har Einride, i tillegg til det ovenfor nevnte, dessuten levert betydelige bidrag til forståelsen av musikkens prinsipielle betydning i logen, og har levert skriftlige arbeider om dette, bl.a. til Frimurerbladet. Et eksempel på hans formidling av innsikt i temaet er hans fyldige kronikk i Midnatsols jubileumsbok «I fuldt brodersind», som utkom i 2000. Hans iver for temaet er blitt lyttet til hos Ordenens øverste ledelse på musikk-området, hvor hans betraktninger har hatt betydelig innflytelse.

Vi gratulerer!

Torsdag  20. september markerte St. Johanneslogen Salten sin 14. høytidsdag. Tilstede var 101 brødre, med Ordenens Stormester, Tore Evensen, i spissen. På møtet ble Einride Hveding tildelt Stormesterens fortjenstmedalje. Reidar Antonsen og Olav Hogstad fikk logens honnørtegn. Det ble en stilfull og verdig markering av tre brødre som over år har gjort en fortjenstfull innsats for logefellesskapet ut over det som kan forventes.   

Møtet var også Tore Evensens siste besøk i Bodø som OSM. I sin funksjonstid har han gjestet logene i Bodø en rekke ganger, og den populære Stormesteren ble behørig takket for sin innsats ved kveldens taffel. «Du er akkurat slik en Stormester skal være», uttalte logestyrets formann, Arne Hanssen.

Ole Martin Erikstad ble i valgmøtet 13. sept valgt til ny Ordførende broder i Bodø Kapitel broderforening. Han avløser Kjell Krey Dagsloth, som har sittet i embedet i to år, og nå trer tilbake i henhold til Ordenens aldersregler. 

Advokat Ole Martin Erikstad er nå Deputert Mester i Bodø Stewardsloge. Han har innehatt en rekke embeder og funksjoner, og har bl.a. vært Fellessekretær for Bodø frimurerloger. 

Den nye Ordførnde broder vil bli installert i sitt embede i møte i IX grad torsdag 1. november, og installasjonen vil bli foretatt av Provincial Mester Per Trygve Kongsnes.

Side 1 av 3