Bodølogene

Klikk på skjoldet for å se møtekalender og historie.

Midnatsol Salten Hålogaland  Bodø Stewardsloge  Tromsø Provincialloge

Siste nummer av Kontakt

|

Nyheter fra Bodølogene

Knut Jarnæs tildelt Den Norske Frimurerordens Hederstegn

Fra v.: Prov.M Per Trygve Kongsnes, OSM Ragnar Tollefsen, Knut Jarnæs og OM i Salten, Hans Johansen.|||

St. Johanneslogen Salten feiret sin 15. høytidsdag, torsdag 19. september. Høytidsdagen er tid for å ære dem som æres bør. Ordenens Stormester, Ragnar Tollefsen, tildelte under møtet Knut Jarnæs…

Les mer

Ny redaktør i Kontakt

|||

Arnfinn Larsen tar over etter Per Arvid Tellemann som ansvarlig redaktør for Bodø frimurerlogers blad Kontakt. Tellemann fortsetter som redaktør for nettsiden bodologene.no

I samråd med logestyret…

Les mer

Kontakt nr 2 - 2019

|

Da er kontakt nr 2 - 2019 endelig her. For dem som fremdeles vi ha bladet fysisk i hånden, ha det liggende på stuebordet, - så kan kopier hentes/kjøpes i logen.

Følg linken og les bladet ved å TRYKKE…

Les mer

Broderforeningen på visitt over fjorden - Samhold og broderlig vennskap

Blant deltakerne i år var det en tidl. Provincialmester Børje Kajander og ikke mindre enn tre tidl. Ordførende brødre – Rolf Schjem samt Jan Holt og Kjell Krey Dagsloth.|||

Samhold og broderlig vennskap! Det er det første man kommer på å si når man vil uttrykke forholdet mellom frimurerbrødrene på begge sider av Norges bredeste fjord. Våre loger Bodø og Lofoten utgjør…

Les mer