Bodølogene

Lørdag 13. oktober gjenlød salongene i Bodø Frimurerloger av vakker korsang. Utenforstående som passerte på gaten måtte vel tenke at selv ikke på lørdagene tar frimurerne fri. Nå skal det riktignok sies at det er ikke hver lørdag sangerbrødrene setter hverandre stevne.

Vi er inne i en litt stille periode nå, og det gir anledning til å øve inn nye sanger. Vi har begynt å forberede oss på sangerstevnet som vi skal arrangere i 2020, sier korets formann, Eilif Ludvigsen. Han legger til at på korets øvinger, på mandager, blir det som oftest bare tid til  perfeksjonere seg på allerede innøvde sanger. Nå går koret inn i en hektisk periode med høytidsdag i Andreaslogen, Allehelgenssøndag og kirkekonsert, og ikke minst alle julelogene.

Men en hel lørdag fra 10 til 18, gir mulighet til mer enn bare ren øving. Formannen legger vekt på at tid til rent sosialt samvær, og det å nyte mat og drikke sammen, er svært viktig for trivsel og samhold. I tillegg er dette en mulighet for å få med nye medlemmer i koret. Interesserte kan komme å høre på, kjenne på miljøet, og forhåpentligvis fristes til å delta.

Sang og musikk er viktige elementer i frimureriet. Slike kulturaktiviteter er også en mulighet til å bli bedre kjent med brødre i andre sammenhenger en bare de oppsatte møtene. Derfor: Har du tid og lyst, - bli med i koret! Der er du velkommen!

I St. Johanneslogen Saltens høytidsmøte 20. september 2018, ble Olav Hogstad og Reidar Antonsen tildelt Honnørtegnet.

Hogstad tok initiativet til opprettelsen av Meløy og Gildeskål frimurergruppe. I fem år har han ledet frimurergruppen på en forbilledlig måte. Den er blitt et naturlig samlingspunkt for Midnatsol og Saltens brødre i regionen. I tillegg er Olav Hogstad med i Østenkollegiet i St. Johanneslogen Salten.

Reidar Antonsen er Bodølogenes husinspektør. Han har i mange år ledet vedlikeholdet av det ærverdige og vakre logebygget i Bodø. I tillegg til de mange timene han bruker i verkstedet, deltar han aktivt i rigging av møtelokaler, og har inntil nylig vært aktiv i embedsverket.

Vi gratulerer!

Velkommen til Kirkedag og Allehelgensdag i Bodin Kirke 4. november kl. 11!

Første søndag i november 4/11, er det igjen Allehelgensdag, som er en av de eldste og mest tradisjonsrike kristne høytidsdager. For oss frimurerbrødre i Bodø er det også logens årlige felles Kirkedag, da alle brødre med sine familier er spesielt velkommen til kirkegang og allehelgensmesse i Bodin Kirke, hvor Frimurerkoret med sin dirigent Trond Kverno deltar.

En beveget Einride Hveding kunne torsdag 20. september motta Stormesterens Fortjenstmedalje. Den høytidelige tildelingen ble foretatt av OSM, Tore Evensen, under St. Johanneslogen Saltens Høytidsmøte.

Einride Hveding har vært aktiv frimurer i over 40 år. Han er i dag 93 år gammel, men fremdeles aktivt tilstede på logemøtene. Hveding har tidligere vært Taler og Deputert Mester i St. Johanneslogen Midnatsol. Sin største innsats har han imidlertid gjort på det musikalske området. Fra høsten 1978 var han hjelpeorganist før han i 1993 overtok som Kantor. Han har etter dette virket som kantor/organist helt fram til i dag, 40 år senere!

I to omganger har Einride Hveding vært dirigent for Frimurerkoret i Bodø, og bl.a. hadde han ansvaret for Midnatsols flotte jubileumskonsert i Bodø Domkirke i januar 1999. Med sin musikalsk/intellektuelle bakgrunn har Einride, i tillegg til det ovenfor nevnte, dessuten levert betydelige bidrag til forståelsen av musikkens prinsipielle betydning i logen, og har levert skriftlige arbeider om dette, bl.a. til Frimurerbladet. Et eksempel på hans formidling av innsikt i temaet er hans fyldige kronikk i Midnatsols jubileumsbok «I fuldt brodersind», som utkom i 2000. Hans iver for temaet er blitt lyttet til hos Ordenens øverste ledelse på musikk-området, hvor hans betraktninger har hatt betydelig innflytelse.

Vi gratulerer!

Torsdag  20. september markerte St. Johanneslogen Salten sin 14. høytidsdag. Tilstede var 101 brødre, med Ordenens Stormester, Tore Evensen, i spissen. På møtet ble Einride Hveding tildelt Stormesterens fortjenstmedalje. Reidar Antonsen og Olav Hogstad fikk logens honnørtegn. Det ble en stilfull og verdig markering av tre brødre som over år har gjort en fortjenstfull innsats for logefellesskapet ut over det som kan forventes.   

Møtet var også Tore Evensens siste besøk i Bodø som OSM. I sin funksjonstid har han gjestet logene i Bodø en rekke ganger, og den populære Stormesteren ble behørig takket for sin innsats ved kveldens taffel. «Du er akkurat slik en Stormester skal være», uttalte logestyrets formann, Arne Hanssen.

Ole Martin Erikstad ble i valgmøtet 13. sept valgt til ny Ordførende broder i Bodø Kapitel broderforening. Han avløser Kjell Krey Dagsloth, som har sittet i embedet i to år, og nå trer tilbake i henhold til Ordenens aldersregler. 

Advokat Ole Martin Erikstad er nå Deputert Mester i Bodø Stewardsloge. Han har innehatt en rekke embeder og funksjoner, og har bl.a. vært Fellessekretær for Bodø frimurerloger. 

Den nye Ordførnde broder vil bli installert i sitt embede i møte i IX grad torsdag 1. november, og installasjonen vil bli foretatt av Provincial Mester Per Trygve Kongsnes.

St. Andreaslogen Hålogaland hadde 11. september gleden av et besøk av Per Halstein O. Nielsen fra Lillehammer. Han var kveldens gjestetaler og holdt et inspirerende foredrag om det å utvikle seg til et bedre menneske for andre.

På møteprogrammet var det også valg. Delegert Mester, Konrad Nikolaisen har uttjent sin tid ved årsskiftet, og Hans Kristian Rabben ble valgt som hans etterfølger.

Meløy og Gildeskål St. Johannes Frimurergruppe møttes fredag 7. september på Inndyr. På programmet sto årsberetning og regnskap for 2017, valg av leder og kasserer. Her ble henholdsvis Olav Hogstad og Jan-Håkon Kirkesæther gjenvalgt. Tidligere Ordførende Mester i St. Johanneslogen Salten holdt et foredrag med tittelen «Frimureriet som overgangsfenomen».

Møtene i gruppen er tenkt som et tilbud til frimurere i Meløy og Gildeskål som ikke alltid har anledning til å delta på møter i Bodø. Denne gangen kunne lederen, Olav Hogstad, ønske 18 brødre velkommen.

I sitt foredrag sammenliknet Jarle Saksenviks det vi opplever i den verden vi til daglig ferdes i, med det vi opplever i frimureriet. Det er en likhet og en sammenheng. Ved hjelp av dagligdagse og historiske eksempler bidro Jarle Saksenvik til refleksjon rundt det å være frimurer. Til glede for dem som ikke var til stede kommer foredraget på trykk i KONTAKT 3/2018.

Etter årsberetning, valg og foredrag, var det tid for taffel. Kjøkkenet på «Heimsjyen» serverte en aldeles utmerket grillet tørrfisk til det avsluttende brodermåltid.

Mine brødre!

Jeg håper dere har hatt en flott sommer! Her kommer Kontakt nr 2/2018

Bladet ligger lengre ned på siden som pdf-vedlegg og kan lastes ned ved å trykke på vedlegget.  
Du kan også trykke på DENNE TEKSTEN for å lese Kontakt digitalt.

 

Med broderlig hilsen

Per Arvid Tellemann

St. Johanneslogen Salten har på tross av sin unge alder allerede fått tradisjoner. En av dem er den årlige turen til Bliksvær utenfor Bodø. 

I år ble det en baksete tur med hurtigbåten, men 26. mai kom 16 brødre endelig fram til bestemmelsesstedet. Der tok Nils og Eva Thommesen imot, og deltakerne ble installert i hyggelige omgivelser. I tillegg til logens nåværende embedsmenn deltok også Saltens tidligere Ordførende Mestre, Jarle Saksenvik og Knut Jarnæs. På turen deltok også broder Rolf Schjem – til glede for brødrene. Dette særlig på grunn av gudstjenesten som ble holdt i Maria kapellet og som ble en minnerik opplevelse.

Hensikten med turene til Bliksvær er først og fremst for at embetsverket skal bli bedre kjent med hverandre, noe som bidrar til trygghet i logearbeidet. Mange frimureriske tema blir da også diskutert. På denne turen holdt Jarle og Knut et foredrag over temaet «Frimureriske hemmeligheter».

Side 1 av 3