Bodølogene

Bodø Kapitel broderforening feiret sin 25 års dag på Høytidsdagen 20. april 2017. Det ble på alle måter en vellykket kveld og i rette broderånd. Også vår kjære Ordenens Stormester Tore Evensen, hadde prioritert å komme til Bodø for å delta i feiringen. Dette satte et høytidelig preg på møtet som ble gjennomført i IX grad, samt på det etterfølgende taffel.

Hele 110 brødre deltok i feiringen. Provincialmester Per Trygve Kongsnes uttaler at i det samlede frimureriske arbeidet som drives gjennom Bodø Frimurerloger, så utgjør Broderforeningen en viktig del og fremstår som veldrevet, så vel rituelt som sosialt. Han retter derfor stor takk til alle de Ordførende brødre og samtlige embedsmenn med vikarer, for den innsats som er nedlagt til brødrenes beste.

Aftenens instruksjon ble holdt av Leif Endre Grutle, vikar for Provinciallogens taler i Trondheim. En solid instruksjon som omfattet mange viktige sider ved frimureriet i Kapittelgradene. Dette gjaldt både verdimessige refleksjoner og betraktninger omkring de mer eksistensielle sider av det å være menneske.

Torsdag 6. april gjennomførte Bodø Stewardloge et møte i VII grad med foredrag. Møtet var uten recepsjon, og kveldens foredragsholder var tidl. Ordenens Høyeste Prelat og Administrator, Per-Otto Gullaksen. Nær femti brødre fikk høre broder Gullaksens inspirerende og lærerike foredrag. Det kan leses ved henvendelse til biblioteket.

Torsdag 6. april gjennomførte Bodø Stewardloge et møte i VII grad med foredrag. Møtet var uten recepsjon, og kveldens foredragsholder var tidl. Ordenens Høyeste Prelat og Administrator, Per-Otto Gullaksen. Nær femti brødre fikk høre broder Gullaksens inspirerende og lærerike foredrag. Det kan leses ved henvendelse til biblioteket.

Bodø Stewardloge feiret sin 32. høytidsdag torsdag 9. mars 2017, med et møte i VII grad. På møtet deltok 105 brødre, og 5 brødre ble tatt opp i graden.

På bildet ses noen av gjestene. I første rekke fra v.: Jarle Hans Saksenvik, Prov.M. Per Trygve Kongsnes, Ordf. M. Rolf-Helge Schjem og Johan Johansen. 2. rekke f. v.: Martin-Arne Nyheim, Rolf Salvesen, Karsten Gundersen og Lars Veiesund, Lofoten. 3. rekke f. v.: Arild Odmund Wik, Kjell Gunnar  Ringstad, Helgeland, Hans Kristian Johansen,  Olav Andreassen og Gunnar Dahl. Øverst f. v.: Sture Brandt Rasmussen, Polarsirkelen, Sveinung Skogen, Helgeland og Tor Sigurd Henriksen.

Kontakt blir nå lagt ut på Bodologene.no i .pdf format til glede for våre brødre utenfor Bodø og andre intresserte. 

Nummer 1-2017 kan lastes ned under denne artikkelen.

St. Johanneslogen Salten presenterte regnskap og årsberetning for 2016, i logemøtet 23. februar. Møtet var uten recipient, og for første gang i logens historie kunne man møte opp sammen med koner og samboere. Hensikten var å gi damene en orientering om frimureriet og å delta på taffelet.

Klokka 17.30, en time før vanlig møtetid, ga tidligere Ordførende Broder i Broderforeningen, Gunnar Dahl, en historisk presentasjon av frimureriet i Bodø. Mens brødrene var opptatt med selve logemøtet, fikk damene orientering om Maria-Ordenen og Marialogen i Bodø. Foredragsholder var Dorthe Hjermind fra Marialoge nr. 24.

På taffelet etter møtet deltok det 97 personer, inkludert 45 damer. Hvordan ble så resultatet? Oppnådde logen at ledsagerne fikk «et innblikk i hva vi foretar oss på en vanlig logekveld»?

– En klar suksess, sier OM i Salten, Hans Johansen. Dette gjentar vi neste år! Da håper vi at flere av brødrene i Bodø benytter anledning til å presentere frimureriet for ektefeller og samboere.

Frimurerstevne i Bodø i anledning Speiderlandsleir 1. – 7. juli 2017

Søndag 2. juli:

1200: Registrering. Kaffeservering. (Logebygget i Bodø) ( Åpen adgang) Arne Hanssen orienterer om logen og logefellesskapet.

1330: Avreise til Landsleiren. Omvisning v/Nic. Holter og Bjarne Aasum. (Åpen adgang)

1530: Retur fra Landsleir.

1800: Transport til leirbål og grillmiddag på Rønvikfjellet.

2230: Retur til byen.

Mandag 3. juli:

1100: Registrering. Kaffeservering. (Logebygget i Bodø) (Åpen adgang)

Seminar:

1200: Foredrag 1: Nic. Holter: «Å hjelpe andre: veien fra speider-guttens god-tørn til frimurerens fornemste dyd»

1300: : Lunsj

1345: Foredrag 2: «Sjøspeidernes reise til Bodø» v/repr. for Sjøspeiderne.

1430: Foredrag 3: «Frimureriets utvikling i Bodø» v/Gunnar Dahl og Knut Jarnæs.

1515: Foredrag 4: «Speiderlitteraturen» v/Bjarne Aasum

1715: Logedørene åpnes. (vanlig antrekk m/prydelser- speidere kan benytte speiderdrakt m/frimurerprydelser)

1830: Logemøte i I-grad i St.Johanneslogen Salten. (Kun logebrødre)

Tirsdag 4. juli:

1030: Vi møtes v/Stormen Bibliotek. Vi besøker deretter Sjøspeiderne i indre havn.

1200: Avslutning m/lunsj i logen.

 

Besøk i Landsleiren m/transport og omvisning: kr. 150,- pr.pers.

Leirbålarrangement m/transport og middag: kr. 300,-

Seminar, lunsj, og minnegjenstand: kr. 400,-

Logemøte m/taffel: kr. 250,-

Påmelding innen 15. mai 2017 sendes til Jarle Saksenvik, tlf. 900 39063 eller på e-post

Merk: Påmelding er gyldig når riktig beløp er innbetalt til konto nr.: 8240 40 40142

 

Det er nå rundt fire måneder til det som skal bli sommerens store begivenhet i Bodø by - og i særdeleshet for Bodø Frimurerloge. Mer enn 8000 speidere i Norges Speiderforbund skal da dekke store deler av Rønvikjordene med sin teltby under den store Landsleiren som går av stabelen i de åtte dagene fra lørdag 1. til lørdag 8. juli. I Indre havn, eller rettere sagt småbåthavna som ligger meget sentralt i byen, vil Sjøspeiderne holde til med sin egen maritime leiravdeling. De 8000 speiderne vil opplagt komme til å sette sitt myldrende og tydelige preg på Nordlands hovedstad, som selv kan by på 51.000 innbyggere.

Side 1 av 2