Bodølogene

Det vil bli avholdt felles informasjonsmøte for St. Joh. logene Midnatsol og Salten i Rensågt. 28, søndag 11. mars, kl. 18.00 – 19.30.

Dobbelt opp med Ordførende Mestre.
De Ordførende Mestre i St.Johanneslogene Midnatsol og Salten ønsker velkommen til Orienteringsmøte for mulig nye medlemer i Frimurerorden. Nye medlemmer kan kanskje gi mer enn dobbelt opp.

På møtet vil det bli gitt generell informasjon om frimureriet, dets organisering og formål, samt de krav som stilles for å bli medlem.

Spesiell vekt vil bli lagt på hvordan logene i Bodø er bygget opp og fungerer.

Tirsdag 30. januar markerte St. Johs.logen Midnatsol sin 94. høytidsdag. I alt deltok 137 feststemte brødre sammen med Provincialmester i Tromsø Provincialloge, Per Trygve Kongsnes. Det var også tilreisende gjester fra St. Johs.logene Polarcirkelen, Øystein og Corona Borealis, samt Harstad St. Andreas Broderforening. En spesiell gjest var Kristian Borud. Han ble opptatt til frimurer i Midnatsol for nøyaktig 60 år siden. Bodø Frimurer sangforening bidro med vakker sang både under og etter møtet.

Kveldens recipient var Morten Ringvall. Han er på bildet flankert av f. v. Provincialmester Per Trygve Kongsnes og OM i Midnatsol, Øyvind Kvalnæs. Bak står fadderne, f. v.  Thore Sandvik og Tor-Ove Ringvall.

Einride Hveding er tilbake som kantor i Bodø Stewardloge. Da logen trengte en vikar for kantor Trond Kverno i møtene i VII grad, sa Hveding seg straks villig. I en alder av 92 år gjorde han "come back" på møtet torsdag 11.januar.

Einride Hveding ble opptatt i Frimurerordenen i 1976, og allerede året etter var han i gang som kantor i St. Johanneslogen Midnatsol. Senere hadde han også andre oppgaver i logen, blant annet som ABB og Taler. Hveding har vist at det går an å utføre oppgavene som Taler og kantor i ett og samme logemøte. Karrieren som kantor gikk langsomt mot slutten ved 85-års alderen. Nå er Einride Hveding brått tilbake, og vi ser med glede fram til hans musikalske tolkninger. Velkommen! 

Meløy og Gildeskål Frimurergruppe arrangerte sitt 5 års jubileum på Inndyr 2. desember. Ordenens Stormester, Tore Evensen, Ordf. Mester i St. Johanneslogen Salten, Hans Johansen og lederen av frimuregruppen, Olav Hogstad, deltok sammen med i alt 42 brødre og ledsagere. 

Meløy og Gildeskål Broderforening feiret lørdag 2. desember sitt 5 års jubileum i forbindelse med det tradisjonelle julearrangementet. Direkte fra London ankom Ordenens Stormester, Tore Evensen. Det er til stor glede og inspirasjon at han i en travel førjultid rydder plass til et besøk hos oss. Jan Holt gjorde før i år et intervju med OSM, og vi føler det er på sin plass å presentere en "hel bodøværing".

Den 20. april i år feiret Bodø Kapittel Broderforening 25 år. Samtidig hadde Provincialmesteren et to dagers møte med OM/OB i provinsen. Stormester Tore Evensen har besøkt Bodølogene mange ganger, og han var også denne gang tilstede både på høytidsmøtet i Broderforeningen og på OM/OB møtet. Jeg fikk en liten samtale med han på morgenkvisten før han reise tilbake til Oslo.  Tore Evensen har tidligere vært banksjef og administrerende direktør. De siste årene av sin yrkeskarriere var han selvstendig bedriftsrådgiver. Han er bosatt på Hamar, og har vært leder for Den Norske Frimurerorden i ca 5 år.

Kontakt blir nå lagt ut på Bodologene.no i .pdf format til glede for våre brødre utenfor Bodø og andre intresserte. 

Nummer 2-2017 kan lastes ned under denne artikkelen.

Kontakt blir nå lagt ut på Bodologene.no i .pdf format til glede for våre brødre utenfor Bodø og andre intresserte. 

Nummer 3-2017 kan lastes ned under denne artikkelen.

Vi gratulerer Øyvind Kvalnæs som ny Ordf.M. i Midnatsol, og samtidig hans navnebror Øyvind Dale med logens Honnørtegn! Fra v.: Ordenens Stormester Tore Evensen som forrettet installasjonen, Øyvind Dale som mottok Midnatsols Honnørtegn, tidl. O.M. Tor Halseth Bang og den nye Ordf.Mester Øyvind Kvalnæs.  (Foto: Kjell Krey Dagsloth)

Vi gratulerer St. Johanneslogen Midnatsol i Bodø med Øyvind Kvalnæs som ny Ordførende Mester fra 17. oktober. Han avløste da Tor Halseth Bang som har uttjent sin tid etter seks års utmerket innsats som leder av en av landets største frimurerloger. Øyvind Kvalnæs har gjort tjeneste i en rekke embeder i Bodø-logene, bl.a. som CM og nå sist som Deputert Mester i Bodø Stewardsloge.

Installasjonen av den nye OM. ble forrettet av Ordenens Stormester Tore Evensen, med Tromsø Provincialloges Deputerte Provincialmester Børje Kajander som bisitter, - og med over 140 brødre til stede i Stjernesalen. En stor begivenhet for Midnatsol, og en av logens store festdager! Vi gratulerer br. Øyvind og ønsker ham lykke til som Midnatsols nye leder!

Fortjent Honnørtegn

Tor Bangs aller siste embedsgjerning som OM før han ble «tidligere», var å tildele Midnatsols og Bodø-logenes organist gjennom nesten 30 år, Øyvind Dale, Logens Honnørtegn som takk og heder for langvarig og trofast innsats. Selv visste Øyvind ingen ting om dette før han ble kalt ut av sangkoret og bedt om å stille foran OM for å motta tegnet. En tydelig meget populær heder til en fortjent broder. Vi gratulerer hjertelig!

Nesten 100 brødre var møtt fram da St. Johanneslogen Midnatsol holdt valg på ny Ordførende Mester. Thor Halseth Bang har uttjent sin tid etter 6 år i stillingen. Som etterfølger ble Øyvind Kvalnæs valgt. Han har tidligere vært med i logens embedsverk i 7 år, før han i 2010 ble Ceremonimester i Bodø Stewardloge. I dag er han Deputert Mester i samme loge.

Øyvind Kvalnæs vil bli installert som ny Ordførende Mester på møtet i I grad, tirsdag 17. oktober. Vi gratulerer! 

Side 1 av 2