Bodølogene

St. Johanneslogen Midnatsol avholdt påskeloge tirsdag 27. mars. Den ble gjennomført som måltidsloge, det vi si at hele møtet foregikk i logens spisesal. Dette ble en verdig markering av påsken og dens budskap. Møtet ble ledet av logens Ordførende Mester, Øyvind Kvalnæs. OM Rolf-Helge Schjem fra Bodø Stewardloge og formann i logestyret, Arne Hanssen, deltok i spissen for nær 40 brødre.

Digital nr 1 - 2018 er nå utgitt og er klart for nedlastning i PDF

Det er med forventning og glede vi nå har sendt ut den første digitale utgaven av Kontakt til brødre som har ønsket dette. Vi håper du vil ha glede av bladet på samme måte som tidligere. Skulle det være ting du ser at vi kan/bør  endrer på, eller som du kanskje er spesielt fornøyd med, gi oss gjerne en tilbakemelding.

På vegne av staben i Kontakt ønsker jeg deg en riktig God Påske!

Med broderlig hilsen

Per Arvid Tellemann

redaktør

Kontakt blir nå lagt ut på frimurer.no i .pdf format til glede for våre brødre utenfor Bodø og andre intresserte. 

Nummer 1-2018 kan lastes ned under denne artikkelen

St. Andreaslogen Hålogaland hadde lørdag 17. mars oppfriskning av kunnskap i forbindelse med HLR, samt oppfriskning av logens handlingsplan ved uønskede helsemessige hendelser i logen.

Brødrene som sitter på kolonnen, er kanskje de aller viktigste for den gode opplevelsen vi søker når vi går i logen. Et møte med bare embedsmenn blir jo stusselig. Alt det arbeide vi legger ned før hvert møte, blir mer verdig når oppmøtet er godt.

Enhver loge skal være klar til rett innsats ved helsemessige hendelser. Dette skylder vi våre brødre.

Og nettopp derfor er det viktig at enhver embedsmann vet hva HANS oppgave er ved en slik hendelse. Da er det også viktig at dette oppfriskes med jevne mellomrom. Vi har mulighet til å få låne en fullskala dukke, som gir oss beskjed om vi opptrer rett, noe som samtlige deltagere setter stor pris på. Videre oppfriskes rett handling der barn er involvert.

Så er vi også så privilegert at lege Jan Holdt gir oss en gjennomgang av hvordan hjertet fungerer, samt blodets veier i kroppen.     

Og husk: HLR er noe vi ikke bare har bruk for i Logen. En nyttig kunnskap i den alminnelige verden.

Olav Andreassen, 

OM i St Andreaslogen Hålogaland

Tromsø Provincialloges recepsjonsmøte i X. grad i Bodø den 15. mars fikk et festpreg utenom det vanlige, idet brødrene i Bodø da fikk anledning til å ta et farvel med vår meget avholdte Dep.Provincialmester, Børje Kajander. Han ledet denne dagen sitt siste møte i embedet som Dep.PM, og fikk også gleden av å runde av med å forfremme hele 10 brødre til Ordenens høyeste ordinære grad.

Det er Tromsø Provincialloges vikarierende embedsverk i Bodø Kapitel broderforening som forbereder og gjennomfører recepsjonsmøtene i Bodø; med ett møte i IX og ett i X grad hvert halvår. Til sammen forfremmes det årlig 30-40 brødre i disse møtene. Møtene ledes alltid av Prov.M. selv eller av hans Dep.M. Dette er et samarbeid mellom Tromsø og Bodø som har vært og er en «vinn/vinn»-ordning gjennom de nå etter hvert mange år som ordningen har bestått, til styrke for samhold og vennskap mellom frimurerbrødre i denne vidstrakte frimurerprovinsen!

Børje Kajander var Dep.Prov.M. da Prov.M. Arne Eidsmo døde uventet i oktober 2011, og Kajander ble da konstituert som Provincialmester i hans sted fra 24. november. Børje Kajander er ordinert prest, og på grunn av de spesielle bestemmelser omkring geistlige ordensmedlemmer ble han avløst i juni 2012, og gjeninntok sitt tidligere embede som Dep.Prov.M. Når han nå trer tilbake, rangerer han som Tidl. Provincialmester.

"Corona Borealis" feiret høytidsdag 9. mars 2018. Logens Ordførende Mester, Kristian Sigurd Halvorsen, kunne ønske velkommen hele 16 gjestende brødre fra Bodø. Det var også gjester fra Tromsø og Narvik, med Provincialmester Per Trygve Kongsnes og tidl. OM i Landslogen, Kåre Bjørn Kongsnes, i spissen.

Bodø Stewardloge avholdt sin 33. høytidsdag 8. mars 2018. Ordførende Mester Rolf-Helge Schjem kunne ønske Provincialmester Per Trygve Kongsnes og 106 brødre velkommen til feiringen. Logen ble opprettet i januar 1986 som Stewardloge av Annen Orden. I 1999 ble den opphøyet til Norges Stewardloge nr. 3 av Første Orden. Logens valgspråk er Angus Dei Lux Mundi (Guds Lam Verdens Lys)

 

Tirsdag 30. januar markerte St. Johs.logen Midnatsol sin 94. høytidsdag. I alt deltok 137 feststemte brødre sammen med Provincialmester i Tromsø Provincialloge, Per Trygve Kongsnes. Det var også tilreisende gjester fra St. Johs.logene Polarcirkelen, Øystein og Corona Borealis, samt Harstad St. Andreas Broderforening. En spesiell gjest var Kristian Borud. Han ble opptatt til frimurer i Midnatsol for nøyaktig 60 år siden. Bodø Frimurer sangforening bidro med vakker sang både under og etter møtet.

Kveldens recipient var Morten Ringvall. Han er på bildet flankert av f. v. Provincialmester Per Trygve Kongsnes og OM i Midnatsol, Øyvind Kvalnæs. Bak står fadderne, f. v.  Thore Sandvik og Tor-Ove Ringvall.

Einride Hveding er tilbake som kantor i Bodø Stewardloge. Da logen trengte en vikar for kantor Trond Kverno i møtene i VII grad, sa Hveding seg straks villig. I en alder av 92 år gjorde han "come back" på møtet torsdag 11.januar.

Einride Hveding ble opptatt i Frimurerordenen i 1976, og allerede året etter var han i gang som kantor i St. Johanneslogen Midnatsol. Senere hadde han også andre oppgaver i logen, blant annet som ABB og Taler. Hveding har vist at det går an å utføre oppgavene som Taler og kantor i ett og samme logemøte. Karrieren som kantor gikk langsomt mot slutten ved 85-års alderen. Nå er Einride Hveding brått tilbake, og vi ser med glede fram til hans musikalske tolkninger. Velkommen! 

Meløy og Gildeskål Frimurergruppe arrangerte sitt 5 års jubileum på Inndyr 2. desember. Ordenens Stormester, Tore Evensen, Ordf. Mester i St. Johanneslogen Salten, Hans Johansen og lederen av frimuregruppen, Olav Hogstad, deltok sammen med i alt 42 brødre og ledsagere. 

Meløy og Gildeskål Broderforening feiret lørdag 2. desember sitt 5 års jubileum i forbindelse med det tradisjonelle julearrangementet. Direkte fra London ankom Ordenens Stormester, Tore Evensen. Det er til stor glede og inspirasjon at han i en travel førjultid rydder plass til et besøk hos oss. Jan Holt gjorde før i år et intervju med OSM, og vi føler det er på sin plass å presentere en "hel bodøværing".

Den 20. april i år feiret Bodø Kapittel Broderforening 25 år. Samtidig hadde Provincialmesteren et to dagers møte med OM/OB i provinsen. Stormester Tore Evensen har besøkt Bodølogene mange ganger, og han var også denne gang tilstede både på høytidsmøtet i Broderforeningen og på OM/OB møtet. Jeg fikk en liten samtale med han på morgenkvisten før han reise tilbake til Oslo.  Tore Evensen har tidligere vært banksjef og administrerende direktør. De siste årene av sin yrkeskarriere var han selvstendig bedriftsrådgiver. Han er bosatt på Hamar, og har vært leder for Den Norske Frimurerorden i ca 5 år.

Side 1 av 3