Bodølogene

Klikk på skjoldet for å se møtekalender og historie.

Midnatsol Salten Hålogaland  Bodø Stewardsloge  Tromsø Provincialloge

Siste nummer av Kontakt

|

Nyheter fra Bodølogene

Tilbake på gamle tomter

|

Lyder Verne var tilbake i Bodø Steward-loge torsdag 4. april med et instruksjonsforedrag. Det ble et særdeles hyggelig gjensyn med en kjær losjebror. Verne var domprost i Bodø i tidsrommet 1990 til…

Les mer

Ordenens Stormester på besøk i Bodø

|||

Ordenens Stormester, Ragnar Tollefsen, deltok tirsdag 26. mars i St. Johanneslogen Midnatsols møte i I grad. Tidligere på dagen hadde han hatt samtaler i Bodø med Provincialmesterne for Bergen,…

Les mer

Høytidsdag i Bodø Stewardloge

Deputert Provincialmester, Bjarne Eilertsen deltok på høytidsdagen. OM i Bodø Stewardloge, Rolf-Helge Schjem, overrakte en gave, en smidd lysestake formet som et krusifiks. |||

Bodø Stewardloge feiret sin 34. høytidsdag 14. mars 2019. Logen ble opprettet i januar 1986 som den fjerde Stewardloge av Annen Orden (det vil si med rett til å oppta brødre i VII grad). I januar…

Les mer

Foredrag i Bodø Frimurer Forskningsgruppe

Styret i Bodø Frimurer Forskningsgruppe og besøkende fra Niels Treschow: F.v. Jan Olav Langaas, foredragsholderen Gorm Fossum, leder i Bodø, Martin Scobie, Kurt Olsen fra Niels Treschow og Lars Holm|||

Tirsdag 27. februar var det foredrag i Bodø Frimurer Forskningsgruppe. Foredragsholder var sekretær i Forskningslogen Niels Treschow i Oslo, Gorm Pedersen Fossum. Tittelen på foredraget var…

Les mer

Vellykket lunsjmøte for Fiducia i Bodø

Foredragsholderen, Irene Skiri, med skisse av

Fiducia Bodø inviterte til formiddagstreff, lørdag 23. februar kl. 13. På programmet sto foredraget Bodø - «Ny By» ved kommunens prosjektsjef Irene Skiri. I tillegg underholdt Øystein Felberg fra…

Les mer