Bodølogene

 Så langt har responsen fra brødrene i Bodø vært laber vedrørende deltakelse på seminar etc. Vi er helt avhengig av påmelding til dette p.g.a innkjøp til lunsjer, middag på leirbål mm. Så er det noen "der ute" som kan tenke seg å delta, så vær vennlig å meld fra så snart som mulig.

Til selve møtet mandag den 3 juli kl 1800 er det ikke nødvendig med påmelding.

Se for øvrig Bodølogenes hjemmesider hvor dere vil finne alle opplysninger om arrangementene.

Mbh Jarle Saksenvik

 

 

 

Br. Ole-Martin Erikstad, som har gjort tjeneste som Bodølogenes fellessekretær fra februar 2015, har bedt seg entlediget, og ble tirsdag 13. juni takket av ved en uformell sammenkomst i logen.

Logestyrets leder Arne Hansen takket ham spesielt for den store innsats han har levert gjennom en betydelig omstillingstid, - både for Bodølogene og når det gjelder tilpassingen mot sentrale krav for selve sekretærarbeidet. Bl.a. har digitalisering, med sine egne utfordringer, gjort sitt inntog for alvor. Han kan nå etterlate seg et fellessekretariat i den aller beste stand og orden.

Ved samme anledning ble det markert at br. Finn Landaas har overtatt som logefellesskapets nye fellessekretær. Finn ble tilsatt som assistent i fellessekretariatet samtidig som Ole Martin tiltrådte sitt sekr.embede, og er vel kvalifisert for jobben. Vi ønsker br. Finn velkommen og lykke til i det meget krevende embede han går til!

Tradisjonen tro ønsket Bodø Frimurer Sangforening alle brødre med familie og venner velkommen til Frimurerlogen etter skolebarnetoget 17. mai. I år lot 206, store og små, seg friste av et imponerende kakebord, brus og kaffe. En heller våt formiddag la heller ingen demper på stemningen.

Husets to salonger ble fort fylt av feststemte mennesker, slik at også spisesalen måtte benyttes. Servering av kaffe og kaker på 17. mai gir inntekt til driften av Bodø Frimurer Sangforening. Dette er det ene av to arrangement sangkoret har årlig. Det andre er adventstunden før jul. Begge tiltakene er med på å skape kontakt mellom brødre og deres respektive familier. Vertskapet i år var korets 1. bassangere. De gjorde en formidabel jobb med servering, rydding og oppvask. Kakene var forøvrig skaffet til veie av korets ca. 40 medlemmer.

Bildet viser vertskapet og litt av kakeutvalget. 1. rekke f.v.: Knut Brækka, Reidar Antonsen, Harald Kvalheim, Eilif Ludvigsen, Tor Sigurd Henriksen, Martin-Arne Nyheim. 2. rekke f.v.: Arne Martin Hanssen, Arne Hjermind, Eldar Nilsen, Sverre Karlsen.

Norges speiderforbund (NSF) arrangerer landsleir for medlemmer og speidervenner, fra 1. – 8. juli 2017 i Bodø. Det arrangeres en spesiell Speiderloge mandag 3. juli. Sist det ble holdt en Speiderloge, var i Stavanger i 2013, i forbindelse med landsleiren der. Påmelding til Frimurerstevnet via arrangementskomiteens formann, Jarle Hans Saksenvik: , innen 15. mai 2017.

Mange frimurere er, eller har vært, speidere. Mandag 3. juli blir det Speiderloge i Bodø. St. Johanneslogen Salten har i år har lagt sitt tradisjonelle midtsommermøte i forbindelse med landsleiren, og møtet i I grad med recepsjon. For detaljert program for Frimurerstevne i Bodø i anledning Speiderlandsleir 1. – 7. juli 2017, les her

Søndag 2. juli:

1200: Registrering. Kaffeservering. (Logebygget i Bodø) (Åpen adgang) Arne Hanssen orienterer om logen og logefellesskapet.

1330: Avreise til Landsleiren. Omvisning v/Nic. Holter og Bjarne Aasum. (Åpen adgang)

1530: Retur fra Landsleir.

1800: Transport til leirbål og grillmiddag på Rønvikfjellet.

2230: Retur til byen.

Mandag 3. juli:

1100: Registrering. Kaffeservering. (Logebygget i Bodø) (Åpen adgang)

Seminar:

1200: Foredrag 1: Nic. Holter: «Å hjelpe andre: veien fra speiderguttens god-tørn til frimurerens fornemste dyd»

1300: : Lunsj

1345: Foredrag 2: «Sjøspeidernes reise til Bodø» v/repr. for Sjøspeiderne.

1430: Foredrag 3: «Frimureriets utvikling i Bodø» v/Gunnar Dahl og Knut Jarnæs.

1515: Foredrag 4: «Speiderlitteraturen» v/Bjarne Aasum

1715: Logedørene åpnes. (vanlig antrekk m/prydelser- speidere kan benytte speiderdrakt m/frimurerprydelser)

1830: Logemøte i I-grad i St.Johanneslogen Salten. (Kun logebrødre)

Tirsdag 4. juli:

1030: Vi møtes v/Stormen Bibliotek. Vi besøker deretter Sjøspeiderne i indre havn.

1200: Avslutning m/lunsj i logen.  

Besøk i Landsleiren m/transport og omvisning: kr. 150,- pr.pers.

Leirbålarrangement m/transport og middag: kr. 300,-

Seminar, lunsj, og minnegjenstand: kr. 400,-

Logemøte m/taffel: kr. 250,-

Påmelding innen 15. mai 2017 sendes til Jarle Saksenvik, tlf. 900 39063 eller på e-post 

Merk: Påmelding er gyldig når riktig beløp er innbetalt til konto nr.: 8240 40 40142

Bodø Kapitel broderforening feiret sin 25 års dag på Høytidsdagen 20. april 2017. Det ble på alle måter en vellykket kveld og i rette broderånd. Også vår kjære Ordenens Stormester Tore Evensen, hadde prioritert å komme til Bodø for å delta i feiringen. Dette satte et høytidelig preg på møtet som ble gjennomført i IX grad, samt på det etterfølgende taffel.

Hele 110 brødre deltok i feiringen. Provincialmester Per Trygve Kongsnes uttaler at i det samlede frimureriske arbeidet som drives gjennom Bodø Frimurerloger, så utgjør Broderforeningen en viktig del og fremstår som veldrevet, så vel rituelt som sosialt. Han retter derfor stor takk til alle de Ordførende brødre og samtlige embedsmenn med vikarer, for den innsats som er nedlagt til brødrenes beste.

Aftenens instruksjon ble holdt av Leif Endre Grutle, vikar for Provinciallogens taler i Trondheim. En solid instruksjon som omfattet mange viktige sider ved frimureriet i Kapittelgradene. Dette gjaldt både verdimessige refleksjoner og betraktninger omkring de mer eksistensielle sider av det å være menneske.

Torsdag 6. april gjennomførte Bodø Stewardloge et møte i VII grad med foredrag. Møtet var uten recepsjon, og kveldens foredragsholder var tidl. Ordenens Høyeste Prelat og Administrator, Per-Otto Gullaksen. Nær femti brødre fikk høre broder Gullaksens inspirerende og lærerike foredrag. Det kan leses ved henvendelse til biblioteket.

Torsdag 6. april gjennomførte Bodø Stewardloge et møte i VII grad med foredrag. Møtet var uten recepsjon, og kveldens foredragsholder var tidl. Ordenens Høyeste Prelat og Administrator, Per-Otto Gullaksen. Nær femti brødre fikk høre broder Gullaksens inspirerende og lærerike foredrag. Det kan leses ved henvendelse til biblioteket.

Kontakt blir nå lagt ut på Bodologene.no i .pdf format til glede for våre brødre utenfor Bodø og andre intresserte. 

Nummer 1-2017 kan lastes ned under denne artikkelen.

St. Johanneslogen Salten presenterte regnskap og årsberetning for 2016, i logemøtet 23. februar. Møtet var uten recipient, og for første gang i logens historie kunne man møte opp sammen med koner og samboere. Hensikten var å gi damene en orientering om frimureriet og å delta på taffelet.

Klokka 17.30, en time før vanlig møtetid, ga tidligere Ordførende Broder i Broderforeningen, Gunnar Dahl, en historisk presentasjon av frimureriet i Bodø. Mens brødrene var opptatt med selve logemøtet, fikk damene orientering om Maria-Ordenen og Marialogen i Bodø. Foredragsholder var Dorthe Hjermind fra Marialoge nr. 24.

På taffelet etter møtet deltok det 97 personer, inkludert 45 damer. Hvordan ble så resultatet? Oppnådde logen at ledsagerne fikk «et innblikk i hva vi foretar oss på en vanlig logekveld»?

– En klar suksess, sier OM i Salten, Hans Johansen. Dette gjentar vi neste år! Da håper vi at flere av brødrene i Bodø benytter anledning til å presentere frimureriet for ektefeller og samboere.

Side 1 av 2