Honnørtegn tildelt fire brødre

|| || Foto: ||

På julemøtene i Bodø Stewardloge og St. Johanneslogen Midnatsol ble det, med samtykke av Ordenens Stormester og Provincialmester i Tromsø Provincialloge, utdelt honnørtegn til fire brødre. Ordførende Mester i Bodø Stewardloge, Rolf-Helge Schjem tildelte mangeårige fellessekretær, Harald Martin Berg, utmerkelsen. I St. Johanneslogen Midnatsol var det hele tre brødre, Arne Hjemind, Bjørn Løpsmark og Reidar Rikardsen, som fikk logens  honnørtegn av Ordførende Mester, Tor Halseth Bang. Alle ble takket for den meget store og ekstraordinære innsats de har utført for sine respektive loger og for logebrødrene i Bodø. Bildet er tatt etter Midnatsol's julemøte og viser f.v.: DepM Rolf Salvesen, Bjørn Løpsmark, Arne Hjermind, Reidar Rikardsen og OM Tor Halseth Bang.

Vi gratulerer!

Sist redigert tirsdag, 20 desember 2016 14:09