Kjell Krey Dagsloth ny Ordførende Broder i Bodø Kapitel Broderforening

|| || Foto: ||

Ordførende Broder, Jan Holt, i Bodø Kapitel Broderforening, har uttjent sin tid, og i møtet i IX grad, torsdag 29. september, ble Kjell Krey Dagsloth valgt som ny OB. Han har tjenestegjort i embetsverket i flere av logene i Bodø i en årrekke. Kjell Krey Dagsloth innehar St. Johanneslogen Midnatsols honnørtegn. Arne Willy Hillestad ble valgt som Broderforeningens 2. VOB. 

Installasjon av den nye Ordf.br. vil finne sted i Broderforeningens møte i IX grad, torsdag 3. november 2016, kl. 18.00. 

Sist redigert fredag, 04 november 2016 14:50