OSM deltok på OM-møtet i Bodø

Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen og Hålogalands Ordførende Mester Olav Andreassen||| Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen og Hålogalands Ordførende Mester Olav Andreassen||| Foto: |||

St. Andreaslogen Hålogaland arrangerte 22. og 23. oktober møte for Ordførende Mestere i Tromsø Province. Bodø fikk i denne forbindelse besøk av Ordenens Stormester med følge, samt Provincialmester Per Trygve Kongsnes og Deputert PM Bjarne Eilertsen. Totalt deltok det 24 brødre på arrangementet. Det inkluderte ledere i alle loger, deputasjonsloger og broderforeninger i Tromsø Provincialloge.

Disse møtene er et forum der egne utfordringer og gode erfaringer kan deles med andre kolleger. Etter som OSM deltar på disse møtene, får han innblikk i hva som rører seg i den enkelte loge, og det er også en mulighet for å fremme saker direkte til ledelsen i DNFO.

Møtet  var som alltid preget av engasjerte brødre og gode meningsutvekslinger.

Sist redigert lørdag, 26 oktober 2019 10:27