Kjell Jan Krey Dagsloth installert som ny Ordførende Broder

Kjell Jan Krey Dagsloth installert som ny Ordførende Broder

Torsdag 3. november foresto Provincialmester Per Trygve Kongsnes installasjon av Kjell Krey Dagsloth som ny Ordførende Broder i Bodø Kapitel Broderforening. Markeringen ble innledet med lunsj i Frimurerlogen. Brødrene hadde gjort en rekke "sammenskudd", og det vanket derfor gaver, blomster og gode ord, både til avtroppende og påtroppende Ordførende Broder. Broderforeningen er 25 år i 2017. Jan Holt har nå tatt på seg ansvaret med organiseringen av jubileet. Lunsjen ble avsluttet ved at Dagsloth symbolsk fikk overrakt en mappe med Broderforeningens papirer.

 I taffeltalen om kvelden sa Kjell Krey Dagsloth at dette for ham var en stor dag. "Og jeg må vel også få lov til å si: - en litt overraskende dag! ... Jeg kjenner dyp glede og takknemlighet til dere brødre for den tillit dere har vist meg med dette! Dere har betrodd meg å bære videre en betydelig og viktig arv. ... Bodø Kapitel broderforening har et meget kvalifisert og øvet embedsverk, med en logedyktighet som er justert etter skala og krav som jo ligger godt over det som forlanges av en vanlig Kapitel broderforening. Dette skyldes jo mest, som dere vet, det unike samarbeid vi har med vår moderloge, som er Tromsø Provincialloge, - et samarbeid som etter min mening har vist seg å være særdeles produktivt for begge våre store logesteder, - spesielt når det gjelder å løse Provinsens oppgaver og utfordringer med gradgivninger i en så langstrakt og reisekrevende region som vår.

Hos oss i Bodø har dette skapt en særdeles fruktbar bieffekt gjennom en entusiasme og et engasjement som har vært med på å løfte og berike hele vårt logefellesskap. Effekten av det vises gjennom frimurerisk vekst, i både ytre og indre henseende, som det står glans av. I alt dette er det en følelse som bærer oss videre: Og det er stolthet og takknemlighet! Vi har mye å være glade for!"

Han fortsatte videre: "Det er ellers mitt syn at Bodø Kapitel Broderforening i realiteten alltid har fungert som Bodøs permanente instruksjonsloge i Kapitelgradene, og jeg mener at dette er en form som vi skal søke å rendyrke videre framover."

Til slutt takket han tidligere Ordførende Broder, Jan Holt, med ordene: "Jeg tror ikke vi har vært så vanskelig å lede, - men du har i alle fall vært en lett sjef å ha! "Sterk i sak og mild i måte", er det noe som heter. De to tingene henger ganske nøye sammen, - og jeg vil takke for at du som leder har vist nettopp disse egenskapene."

Sist redigert onsdag, 30 november 2016 09:40

Siste nummer av Kontakt

|

Nyheter fra Bodølogene

Arne Hjermind er ny formann i Bodø Frimurersangforening

|||

Vi gratulerer Arne Hjermind, som den 18. februar ble valgt til ny formann i Bodø Frimurersangforening. Arne avløser Eilif Ludvigsen i vervet.

Arne Hjermind har siden 2015 ledet prosjektkomiteen som…

Les mer

Dobbeltmøte i Midnatsol

To fornøyde møteledere. F.v.: Del. M. John Patrick, OM I-Grad og OM Øyvind Kvalnæs, OM III-Grad.|||

Tirsdag 19. februar ble en merkedag for St. Johanneslogen Midnatsol. På samme kveld hadde logen to møter, både i I og i III grad, og nær halvparten av embedsverket var i aksjon samtidig. Det felles…

Les mer

Fiducia med lunsjmøte og «Ny By»

|||

Fiducia Bodø inviterer til formiddagstreff, lørdag 23. februar kl. 13. På programmet står et foredrag om «Ny By», et svært aktuelt tema for bodøværinger. I tillegg vil Øystein Felberg fra Nord-Norsk…

Les mer

Midnatsol-stunden er tilbake

|

Frimureri er et personlig anliggende. Hver enkelt har som mål å bli et bedre menneske til beste for familie, kolleger og venner. I dette arbeidet benyttes en læremåte som er full av symboler. Det…

Les mer

Høytids- og fødselsdag i Bodø

En gjensidig gratulasjon. OM i Midnatsol, Øyvind Kvalnæs og Provincialmester i Tromsø Provincialloge, Per Trygve Kongsnes.|||

St. Johanneslogen Midnatsol feiret sin 95. høytidsdag tirsdag 29. januar. Under kveldens festmiddag kunne Provincialmester i Tromsø Provincialloge, Per Trygve Kongsnes, gratulere Midnatsol med 95…

Les mer