Kjell Jan Krey Dagsloth installert som ny Ordførende Broder

Kjell Jan Krey Dagsloth installert som ny Ordførende Broder

Torsdag 3. november foresto Provincialmester Per Trygve Kongsnes installasjon av Kjell Krey Dagsloth som ny Ordførende Broder i Bodø Kapitel Broderforening. Markeringen ble innledet med lunsj i Frimurerlogen. Brødrene hadde gjort en rekke "sammenskudd", og det vanket derfor gaver, blomster og gode ord, både til avtroppende og påtroppende Ordførende Broder. Broderforeningen er 25 år i 2017. Jan Holt har nå tatt på seg ansvaret med organiseringen av jubileet. Lunsjen ble avsluttet ved at Dagsloth symbolsk fikk overrakt en mappe med Broderforeningens papirer.

 I taffeltalen om kvelden sa Kjell Krey Dagsloth at dette for ham var en stor dag. "Og jeg må vel også få lov til å si: - en litt overraskende dag! ... Jeg kjenner dyp glede og takknemlighet til dere brødre for den tillit dere har vist meg med dette! Dere har betrodd meg å bære videre en betydelig og viktig arv. ... Bodø Kapitel broderforening har et meget kvalifisert og øvet embedsverk, med en logedyktighet som er justert etter skala og krav som jo ligger godt over det som forlanges av en vanlig Kapitel broderforening. Dette skyldes jo mest, som dere vet, det unike samarbeid vi har med vår moderloge, som er Tromsø Provincialloge, - et samarbeid som etter min mening har vist seg å være særdeles produktivt for begge våre store logesteder, - spesielt når det gjelder å løse Provinsens oppgaver og utfordringer med gradgivninger i en så langstrakt og reisekrevende region som vår.

Hos oss i Bodø har dette skapt en særdeles fruktbar bieffekt gjennom en entusiasme og et engasjement som har vært med på å løfte og berike hele vårt logefellesskap. Effekten av det vises gjennom frimurerisk vekst, i både ytre og indre henseende, som det står glans av. I alt dette er det en følelse som bærer oss videre: Og det er stolthet og takknemlighet! Vi har mye å være glade for!"

Han fortsatte videre: "Det er ellers mitt syn at Bodø Kapitel Broderforening i realiteten alltid har fungert som Bodøs permanente instruksjonsloge i Kapitelgradene, og jeg mener at dette er en form som vi skal søke å rendyrke videre framover."

Til slutt takket han tidligere Ordførende Broder, Jan Holt, med ordene: "Jeg tror ikke vi har vært så vanskelig å lede, - men du har i alle fall vært en lett sjef å ha! "Sterk i sak og mild i måte", er det noe som heter. De to tingene henger ganske nøye sammen, - og jeg vil takke for at du som leder har vist nettopp disse egenskapene."

Sist redigert onsdag, 30 november 2016 09:40

Siste nummer av Kontakt

|

Nyheter fra Bodølogene

Besøk fra Mo i Rana

Deler av embedsverket i St. Andreaslogen Hålogalands møte 30. april. F. v.: OM og DelM i Hålogaland, Olav Andreassen og Arild Sandvik. Fra St. Andreaslogen Helgeland deltok Robin Söderkvist, Bjørn Grytten og kveldens møteleder, OM Kristian Drage.|||

Tirsdag 30. april hadde både St. Johanneslogen Midnatsol og St. Andreaslogen Hålogaland møte i henholdsvis I og IV/V grad. Det uvanlige denne kvelden var at Midnatsol hadde en såkalt «veteranloge»,…

Les mer

Tilbake på gamle tomter

|

Lyder Verne var tilbake i Bodø Steward-loge torsdag 4. april med et instruksjonsforedrag. Det ble et særdeles hyggelig gjensyn med en kjær losjebror. Verne var domprost i Bodø i tidsrommet 1990 til…

Les mer

Ordenens Stormester på besøk i Bodø

|||

Ordenens Stormester, Ragnar Tollefsen, deltok tirsdag 26. mars i St. Johanneslogen Midnatsols møte i I grad. Tidligere på dagen hadde han hatt samtaler i Bodø med Provincialmesterne for Bergen,…

Les mer

Høytidsdag i Bodø Stewardloge

Deputert Provincialmester, Bjarne Eilertsen deltok på høytidsdagen. OM i Bodø Stewardloge, Rolf-Helge Schjem, overrakte en gave, en smidd lysestake formet som et krusifiks. |||

Bodø Stewardloge feiret sin 34. høytidsdag 14. mars 2019. Logen ble opprettet i januar 1986 som den fjerde Stewardloge av Annen Orden (det vil si med rett til å oppta brødre i VII grad). I januar…

Les mer