Instruksjon i St. Andreaslogen Skansen i Tromsø 28. mars

Instruksjonsmøtet avholdes i IV/V grad, uten resepsjon/forfremmelser.

Det blir ledet av logens Del Mester og opplæringsansvarlige, Arne Skog.

Temaet for instruksjonen er særdeles interessant, nemlig:
Der det himmelske lys nekter oss sitt skinn

Instruksjonen er lagt opp som et rollespill mellom uttatte brødre og er en gjennomgang av sentrale rituelle punkter, samt en gjennomgang av sentrale deler av logerommets symboler.

Ved det etterfølgende taffel serveres ekte nordnorsk lutefisk m/tilbehør.

Sist redigert tirsdag, 28 mars 2017 17:02