Instruksjon i X Grad torsdag 6. april i Tromsø

Torsdag 6. april er en merkedag i Tromsø Provincialloge, da det for første gang i Provinciallogens historie vil bli gjennomført en instruksjonssloge i X grad.

Instruksjonen er skrevet og vil bli gjennomført av Overkansler Bjarne Eilertsen.

Med dette har også Tromsø Provincialloge siden 2014 gjennomført instruksjonsloger i alle fire kapittelgrader; VII, VIII, IX og X grad. Nye instruksjonsloger vil bli gjennomført i 2018, og i årene som kommer.

Sist redigert torsdag, 20 april 2017 11:03