Ny Ordførende Mester installeres i St. Andreaslogen Skansen den 2. mai i Tromsø

Provincialmester Per Trygve Kongsnes vil forestå den høytidelige installasjonen av Thorkild Thorkildsen som ny Ordførende Mester i St. Andreaslogen skansen i IV/V grad. Den nye Ordførende Mester har vært Deputert Mester i logen samt også innehatt andre embedsfunksjoner.

Etter installasjonen vil ny Deputert Mester Arne Skog og ny Delegert Mester Kåre Hansen bli innsatt.

Sist redigert onsdag, 19 april 2017 18:16