Tildeling XI grad i Tromsø

||| ||| Foto: |||

Torsdag 19. og fredag 20. august ble det arrangert Ordførende Mestres møte i Tromsø Provincialloge – i Ordenshuset i Tromsø. Brødrene Jan-Eirik Lindberg og Svenn Julius Holdahl ble i møte i VIII grad torsdag tildelt det Røde Kors av Stormester Ragnar Tollefsen og fikk dermed sin XI grad. Førstnevnte ble i samme møte innsatt som Deputert Provincialmester i Tromsø Provincialloge av Provincialmester Per Trygve Kongsnes. Sistnevnte blir etter planen innsatt som Ordførende Mester i Bodø Stewardsloge den 9. september. Møtet huset drøyt 60 brødre og forløp bra til tross for et strengt smittevernregime. Dette er det første rituelle møtet i Provinciallogen etter nedstengningen og alle ser frem til at vi kommer i en posisjon der vi kan gjenåpne for fullt.

Sist redigert tirsdag, 24 august 2021 20:00