Tromsø Provincialloge fikk besøk av Stormesterens Stattholder og Storprovisor

Den 13 november fikk Tromsø Provincialloge besøk av Stormesterens Stattholder Karl Jens Holmen og Storprovisor Arve Aanes Johansen. Vi hadde meget nyttige administrative møter vedr Tromsø Provincialoges drift og økonomiske stilling samt den fremtidige utvikling i logene i Provincen.

Etter at de administrative møter var over deltok våre gjester i X-grads møte hvor SMS ledet møtet på en meget fin og effektiv måte.

Det var 7 brr som ble forfremmet til X grad. Imøtet ga også Overkantor Tor Skott Hansen oss en fin musikkopplevelse. Fint taffel og trivelig samvær i salongen, i det hele et minnerikt møte.

Sist redigert onsdag, 19 november 2014 10:16