Vel gjennomført høytidsmøte i Tromsø

bakerst fra venstre: tidligere Prov.M./SMS Kåre-Bjørn Kongsnes, vakt Terje Dahl, vakt Andrè Jensen, OA Bjørn Bergholtz, og Prov.M. Trondhjem Svein Klokkerhaug. Foran fra venstre: StCm Bjørn Tore Solem, : tidligere Dep.Prov.M./ Prov.M. Børje Kajander, OHP Ingar Samset, OSM Tore Evensen, Prov.M. Per Trygve Kongsnes, SMP Ragnar Tollefsen, ny Dep.Prov.M Bjarne Eilertsen og StS Even Bjugn||| bakerst fra venstre: tidligere Prov.M./SMS Kåre-Bjørn Kongsnes, vakt Terje Dahl, vakt Andrè Jensen, OA Bjørn Bergholtz, og Prov.M. Trondhjem Svein Klokkerhaug. Foran fra venstre: StCm Bjørn Tore Solem, : tidligere Dep.Prov.M./ Prov.M. Børje Kajander, OHP Ingar Samset, OSM Tore Evensen, Prov.M. Per Trygve Kongsnes, SMP Ragnar Tollefsen, ny Dep.Prov.M Bjarne Eilertsen og StS Even Bjugn||| Foto: Torbjørn Tiller|||

Tromsø Provincialloge feiret sin 23. høytidsdag torsdag 3. mai.

Et flott og godt gjennomført Høytidsmøte ble gjennomført under ledelse av Provincialmester Per Trygve Kongsnes med nærmere 100 brødre tilstede. Ordenens Stormester Tore Evensen og Stormesterens Prokurator Ragnar Tollefsen med følge deltok. Likeledes Ordenens Høyeste Prelat Ingar Samset, Ordenens Administrator Bjørn Bergholtz, Provincialmester i Trondhjem Svein Klokkerhaug og tidligere Stormesterens Stattholder Kåre-Bjørn Kongsnes.

I møtet ble syv brødre tildelt VII grad. Disse var kallet fra Stella Polaris i Tromsø, Arcturus i Narvik, Corona Borealis i Harstad, Polarlys i Alta og Ultima Thule i Hammerfest.

I høytidsmøtet ble også Deputert Provincialmester Børje Kajander takket av etter 8,5 års tjeneste som Deputert Provincialmester /Provincialmester. Som ny Deputert Provincialmester ble Bjarne Eilertsen installert.

Under taffelet sang vårt dyktige lokale sangkor tre sanger. Serveringen ble gjennomført på en usedvanlig hyggelig og flott måte av 10 Mariasøstre.

Sist redigert tirsdag, 08 mai 2018 17:20