Helge Enge Jenssen tildelt Stormesterens Fortjenstmedalje

Helge Enge Jenssen tildelt Stormesterens Fortjenstmedalje

Tidligere Ordførende Mester Helge Enge Jenssen i Johanneslogen Syvstjernen i Kristiansund er tildelt Stormesterens Fortjenstmedalje. Allerede i 1983 var han med ved etableringen av nye lokaler for frimurervirksomheten i Kristiansund. Han var også en av stifterne av Andreaslogen Stella Maris i 1991. I forbindelse med ombyggingen av logebygget i Kristiansund var han både dugnadsleder og logens kontaktperson mot entreprenør. Han har også vært ansvarlig for planløsninger for interiør og farger i den nye logesalen.

Helge Enge Jenssen ble hedret for sin innsats under innvielsesmøtet for den nye salen den 20. september. Tilstede var både Ordenens Stormester Tore Evensen, Stormesterens Prokurator Ragnar Tollefsen og Provincialmester Svein Klokkerhaug.  

Sist redigert onsdag, 28 september 2016 11:05