Informasjonsmøte i Trondheim tirsdag 26. mars kl. 19.00

| | Foto: |

St. Johanneslogen St. Olaf til det Gjenreiste Tempel holder informasjonsmøte for potensielle fremmede søkende til frimureriet

Tirsdag 26. mars 2019 kl. 19.00 i logebygget, Kongens gt. 3

Vi oppfordrer brødrene til å se seg rundt i sin omgangskrets, om man kjenner noen som vil passe inn i vår broderkjede, og ta dem med på dette møtet.

St. Olaf hadde mange anmeldelser i 2018 og vi bør ha som ambisjon å fortsette den positive utviklingen også i 2019.

Hvis datoen ikke passer er det mulig å ta kontakt med OM eller Br.S så kan det avtales individuelle samtaler om ønskelig.

Nye brødre til vår loge er avgjørende for vår loges fremtid.

Interesserte oppfordres til å ta med sin livsledsager på møtet.

Nærmere informasjon om anmeldelse av nye brødre finnes også i vår arbeidsplan for 2019.

Påmelding på mail:

Sekretær: Tlf 907 45704

Ordførende mester: Tlf. 952 48268

Sist redigert tirsdag, 19 mars 2019 13:32