Ny Deputert Provincialmester

||| ||| Foto: |||

Broder Svein Duvsete er utnevnt til Deputert Mester i Trondhjem Provincialloge.

Duvsete kommer nå fra embete som Overkansler og har tidligere hatt embeter i både Provinciallogen og St. Johanneslogen Nordlyset. Utnevnelsen er gjort administrativt og rituell innsettelse vil finne sted når forholdene tillater dette.

Sist redigert mandag, 12 oktober 2020 15:46