Tre nye innehavere av Stormesterens Fortjenstmedalje

Fra venstre: OSM Tore Evensen, Steinar Ravlo, Jan Olaf Lunde, Willy Aune og Provincialmester Svein Klokkerhaug Fra venstre: OSM Tore Evensen, Steinar Ravlo, Jan Olaf Lunde, Willy Aune og Provincialmester Svein Klokkerhaug Foto: Foto: Kjell R. Næss

Under et VII gradsmøte i forbindelse med Trondhjems Provincialloges 100-årsjubileum ble tre brødre hedret med Stormesterens Fortjenstmedalje.

Steinar Ravlo fra Olavslyset på Verdal og Willy Aune fra Morgenstjernen på Røros, begge tidligere Ordførende Mestre i sine respektive loger ble hedret for sitt arbeide med å skaffe sine loger eget hus, noe som dannet grunnlaget for at både Verdal og Røros fikk egne selvstendige Johannesloger.

Jan Olaf Lunde ble hedret for sitt mangeårige arbeide i forbindelse med utleie av lokaler i logehuset i Trondheim. Logehuset i Trondheim er helt avhengig av utleie og broder Jan Olafs arbeide i denne forbindelse har vært uvurderlig for å sikre økonomien for drift av huset.

Det må også nevnes at Brødrene Gunnar Bjerkan og Bjarne Aasum i samme møte ble hedret med Trondhjems Provincialloges honnørtegn

Sist redigert tirsdag, 26 mai 2015 22:09