Informasjonsmøte om frimureriet i Oslo lørdag 29. februar kl 13

Informasjonsmøte om frimureriet i Oslo lørdag 29. februar kl 13 ||| Foto: |||

Er du interessert i å vite mer om hva frimureriet er, og hva det betyr å være en del av Den Norske Frimurerorden? Ordenen arrangerer felles informasjonsmøte for alle logene i Ordenens Stamhus i Oslo, lørdag 29. februar kl. 1300. Her kan brødrene ta med seg venner og familie.

Formålet med møtet er å gi en presentasjon av hva vår virksomhet består i, hvorfor vi går i logen, og hvordan man kan bli medlem av Den Norske Frimurerorden.

Vi vil også trekke noen historiske linjer bakover i tid, og snakke om hva det vil si i praksis å være en del av Den Norske Frimurerorden.

Møtet passer godt for deg som vurderer medlemsskap hos oss, og det er en fordel om du har med deg en eventuell livsledsager.

Møtet vil vare ca. 2,5 - 3 timer og inneholder blant annet:

  • Foredrag om frimureriet 
  • Ung broder – om å være en ung mann i frimurerlogen.
  • Gift med en frimurer – hva vil det si at min mann er frimurer?
  • Frimureri og habilitet 
  • Kritikk mot frimureriet gjennom årene 
  • Det svenske system og kristendom 
  • Spørsmålsrunde
  • Det vil bli musikalsk underholdning og enkel servering i pausen.

Det vil også bli anledning til å se seg omkring i lokalene i Stamhusets 2. etasje, og vi stiller med brødre som kan svare på spørsmål.

Vi ber om påmelding med navn på deg, og de du tar med deg senest 24/2-20. Klikk på knappen under for å komme til påmeldingsskjema.

Vi gjør oppmerksom på at påmelding er obligatorisk. 

Påmeldingsskjema

Sist redigert onsdag, 15 januar 2020 15:09