Informasjonsmøte om frimureriet, Stamhuset 9. mars kl 13

Informasjonsmøte om frimureriet, Stamhuset 9. mars kl 13 ||| Foto: |||

For å informere potensielle medlemmer om hva frimureriet er, og hva det betyr å være en del av Den Norske Frimurerorden, arrangerer vi et felles  informasjonsmøte for alle logene i Stamhuset lørdag 9. mars kl. 1300. Her kan brødrene ta med seg venner og familie.

Formålet med møtet er å gi en presentasjon av hva vår virksomhet består i, hvorfor vi går i logen og hvordan man kan bli frimurer.

Vi vil også trekke noen historiske linjer bakover i tid, og snakke om hva det vil si i praksis å være en del av Den Norske Frimurerorden.

Møtet passer godt for potensielle medlemmer, og det er en fordel om de har med seg eventuelle livsledsagere.

Møtet vil vare ca. 2,5 timer og inneholder blant annet:

  • Foredrag om frimureriet 
  • Ung broder – frimureri for de yngre 
  • Frimurerkone - hva vil det si at min mann er frimurer?
  • Frimureri og habilitet 
  • Kritikk mot frimureriet gjennom årene 
  • Det svenske system og kristendom 
  • Spørsmålsrunde

Det vil også bli anledning til å vise rundt i lokalene i Stamhusets 2. etasje, og vi stiller med brødre som kan svare på spørsmål.

Vi ber om påmelding med navn på deg, og de du tar med deg senest 4/3-19. Klikk på knappen under for å komme til påmeldingsskjema.

Vi gjør oppmerksom på at påmelding er obligatorisk. 

Påmeldingsskjema

Sist redigert onsdag, 20 februar 2019 18:10