Invitasjon til Redaktørseminar i Stamhuset i Oslo 1. mars

Invitasjon til Redaktørseminar i Stamhuset i Oslo 1. mars ||| Foto: |||

Informasjonsdirektoriet arrangerer et seminar for alle redaktører i lokale blader og lokale webredaktører 1. mars kl 1100-1700. Formålet med seminaret er å gi kunnskap om redaktørrollen, hva vi bør skrive om og hvordan vi kan øke inntektene av de lokale bladene. Et godt kvalitativt blad er med på å knytte kontakt mellom logene og brødrene, og seminaret vil kunne bidra til at redaktørene får påfyll i dette arbeidet. Det har vært etterspørsel etter et slikt seminar, og vi ønsker at dette skal bli en lærerik dag med mulighet til å knytte kontakt med andre redaktører til felles nytte.

Seminaret er gratis, men hver enkelt loge/broderforening må selv dekke sine reisekostnader. Påmeldingsfrist er 1. februar 2020. Påmelding sendes på e-post til .

Detaljert utkast til program er sendt til de enkelte logene. 

Sist redigert fredag, 10 januar 2020 13:29