Ledig stilling som redaktør av Frimurerbladet

Ledig stilling som redaktør av Frimurerbladet
   
Ledig stilling som redaktør av Frimurerbladet ||| Foto: |||

Frimurerbladet er tidsskrift for Den Norske Frimurerorden, og utkommer fire ganger i året. Mottakere er alle medlemmer av Ordenen, og det inneholder stoff fra hele landet. Bladet er Ordenens viktigste kommunikasjonskanal mot Ordenens medlemmer.

Frimurerbladet utgis under redaktørplakaten, og redaktøren har full redaksjonell frihet. Redaktøren er utnevnt av Ordenens Stormester.

Dagens redaktør har varslet sin avgang til nyttår, og Informasjonsdirektoriet har startet arbeidet med å finne en ny redaktør.

Den nye redaktøren bør ha mulighet til å reise over hele landet, men vi tror en base på Østlandsområdet er en fordel for å holde hyppig kontakt med Ordenens ledelse i Stamhuset. Erfaring fra dags- eller fagpresse, og en glede i å produsere eget stoff er en stor fordel. Frimurerbladet inneholder mye bilder, så fotografisk kunnskap er en fordel.

Redaktøren vil kommunisere med mange brødre på tvers av loger og geografi, og evne til å knytte kontakt med brødre er avgjørende.

Informasjonsdirektoriet ønsker å etablere et redaksjonsråd for å kunne fordele og gjenbruke stoff på tvers av ulike kanaler, til støtte for redaktørene i Ordenen.

Kunnskap om Ordenens oppbygning og struktur er en fordel, det samme gjelder embedsmannserfaring.

Redaktøren er ulønnet, men utgifter dekkes etter avtale.

Dersom dette er av interesse, ta kontakt med Ordenens Overarkitekt Kristoffer Sandven på  eller telefon 413 12 300.

Sist redigert torsdag, 28 juni 2018 10:26