Informasjonsbrosjyre om Frimureriet tilgjengelig

Informasjonsbrosjyre om Frimureriet tilgjengelig
   
Informasjonsbrosjyre om Frimureriet tilgjengelig ||| Foto: |||

I denne brosjyren finnes informasjon om Den Norske Frimurerorden og noen svar på hva vår virksomhet inneholder. Vi ønsker å la omverdenen stifte bekjentskap med frimureriets opprinnelse, utvikling og innhold. Vi ønsker også å se på 1700-tallets menneskesyn, hvordan man så på fornuften og åndeligheten, for å gjøre det enklere å forstå Ordenen og de idémessige prinsipper vår virksomhet hviler på. Gjennom denne brosjyren vil vi forsøke å gi et bilde av hva Den Norske Frimurerorden kan tilby og hva et medlemskap kan innebære. 

https://issuu.com/frimurer/docs/dnfo_infobrosjyre_2017_ferdig 

Den Norske Frimurerorden krever tilslutning til den kristne tro for å bli medlem av Ordenen. Vi har beskrevet hva som legges i dette i en egen brosjyre som du finner her: https://issuu.com/frimurer/docs/dnfo_paa_kristen_grunn_ferdig 

Sist redigert søndag, 09 september 2018 14:02