3000 frimurere på Island

island-akureyri-thumbFlere nordmenn har fått øynene opp for de vakre Island som har mange felles historiske røtter med Norge. Også frimureriet er felles, ettersom man også her arbeider etter Det svenske system.

Første gang frimurerisk virksomhet i Island er nevnt var i 1900. Da skal det ha vært gjennomført et møte på Johannesdagen - den 24. juni. To år senere kjenner man til at to norske og to tyske frimurerbrødre uformeldt har møttes et sted i det fri på en avsides plass i Island.

 

Det første reelle frimurerarbeid startet i 1913 da den danske banksjef Ludvig Kaaber, som var medlem av St. Joh.logen Z&F i København, etablerte “Edda” - den første broderforening i Island. Ludvig Kaaber nedla enormt med tid, energi og penger i etableringen av frimureriet, og kan således rettelig bli kalt frimureriets “fader” i Island.

Kaaber ble da også senere den første Ordførende Mester i St. Joh. logen “Edda” Nr.1 i 1919 (underlagt Den Danske Frimurerorden). Deretter, i 1934, ble han Ordførende Mester i St. Andreasloge No. 1 “Helgafell” og i Stewardslogen (av 2. Orden). Sistnevnte loge ble oppgradert til Stewardsloge av første Orden i 1948 og ble opphøyet til Landsloge ved dannelsen av Den Islandske Frimurerorden i 1951. Dette år markerte den virkelige start for frimureriet i Island. På et møte ledet av den danske Stormester, Harald Frode Rydgaard, ble Den Islandske Frimurerorden stiftet i Stamhuset i Reykjavik, og var følgelig ikke lenger underlagt Den Danske Frimurerorden. Fra Norge deltok Stormester Jacob Hvinden Haug og den senere norske Stormester, Carl Kaas.

To dager senere ble så Islands president, Sveinn Bjørnsson, valgt til Den Islandske Frimurerordens første Stormester. På dette tidspunkt var det fem arbeidende loger med totalt 538 brødre.

island-akureyri

Lengst nord på Island, i Akureyri, ligger frimuerenes bygning høyt og vakkert over byen. Foto: Terje Helsingeng

Frimureriet i dag

Det eneste frimureriet i Island har altså vært arbeidende under det svenske system. I dag består Ordenen av Landslogen i Reykjavik, 1 Stewardsloge av første Orden i Akureyri (helt nord i landet), 4 St. Andreasloger (+ 1 instruksjonsloge) samt 13 St. Johannesloger (+ 5 instruksjonsloger). Det er i dag ca. 3 000 medlemmer i et land med ca. 300 000 innbyggere!

Arbeidsåret varer fra sent september til tidlig i mai, og alle norske brødre er selvfølgelig hjertelig velkommen (også brødre med I og II grad). Arbeidsantrekket er som i Danmark, kjole og brødre med III grad eller høyere bærer hatt. Dette er ikke påkrevd for besøkende brødre. Man må gjerne komme til møtet i mørk dress og regalier kan lånes hvis nødvendig. Besøkende brødre blir bedt om å vise frimurerpass og/eller et “Letter of good standing”, utferdiget av vårt Storsekretariat.

Severdigheter

I dag er det flere norske loger som har etablert en kontakt til islandske loger, som innebærer gjensidige besøk. Gruppereisene blir gjerne utfylt med guidede turer til severdigheter som Geysir, Gullfoss, Den blå Lagune ogThingvallir. Et annet spennende reisemål er tettstedet Reykholt, som var hjemstedet til Snorre Sturlasson. Her er det bygget en meget atmosfærefyllt kirke, samt et forskningssenter/ bibliotek for nettopp Snorre. Dette har kommet i stand blant annet med økonomiske bidrag fra en rekke norske kommuner. I Reykholt finner man også verdens varmeste kilde, som faktisk har en temperatur på 98 - 100° C. Fra denne kilde går det 17 km rørledninger som betjener to byer med varmt vann.

Kontakt

Det anbefales at besøkende tar kontakt før besøk, enten via Kontoret for Utenrikssaker eller direkte til Den Islandske Frimurerorden. Alle gruppereiser skal anmeldes gjennom Kontoret for Utenrikssaker – eller telefon 22 47 99 80

Den Islandske adressen er: Skúlagata 55 105 Reykjavik Tel.: +354-510-7800 Fax: +354-510-7801 Email: Kontortid er alle arbeidsdager i tiden 9 - 12 og 14 – 16 (Obs! Islandsk tid).

Sist redigert mandag, 22 desember 2008 15:21

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden