Gode nyheter for frimurerbrødre som besøker Gran Canaria

Den 31.mai 2015 ble all Norsk Frimureraktivitet på Spansk jord innstilt. Dermed ble Gran Canaria Frimurergruppe nedlagt, etter nesten 27 år som samlingspunkt for Norske frimurere på ferie, eller bosatt på Gran Canaria. Frimurergruppen hadde i mange år brukt ritualer tilnærmet likt en Norsk Broderforening. Det ble så inngått en avtale mellom DNFO og GLE om oppstart av spanske/norske loger på spansk jord. R.L.Rondane vil bli organisert under GLE, og rapportere til G.L.P.C. (Gran Logia Provincial de Canarias). Vi er underlagt lovende til den spanske Logen, men med administrative bestemmelser fra DNFO, som har ansvaret for ritualene.

Ritualene er broderforeningsritualer tilpasset en logene, og er svært likt de norske I grads ritualene, men vi har ikke opptak av nye medlemmer. Vi bruker norske prydelser og norsk som arbeidsspråk. R.L.Rondane er den tredje, og siste av logene som blir etablert i Spania. Tidligere har R.L.Dovre (Costa Blanca) og Polaris (Costa del Sol) blitt etablert. Innsettelsen av R.L.Rondane, finner sted den 26.november 2016 i Puerto Rico. Det er Lawrence Howard, som er Assistant Grand Master of Spain, vil være Consecrating Officer. Hele innsettelsen og ritualene rundt dette foretas av G.L.P.C. og foregår på spansk/engelsk.Denne seremonien foregår i 3.gr. Da det er svært begrenset plass er det kun åpent for inviterte.

Vi har i skrivende stund 32 medlemmer i vår loge. For at vi skal kunne bli en sterk organisasjon, og klare å gjennomføre møteplanene våre, trenger vi flere medlemmer. DNFO har forhåndsgodkjent at alle de som blir medlem av R.L.Rondane, kan få dobbelt medlemskap i to storloger (DNFO og GLE). For de som blir medlemmer av R.L.Rondane, vil DNFO gi en redusert kontingent for hjemmelogen. Dette varierer noe fra loge til loge, men er ca.kr.1000.- pr.år. Ta gjerne kontakt med vår sekretær Hans Wendelborg for informasjon på mail

Avtalen med GLE åpner for at brødre fra Skandinavia kan møte på våre møter, og om deres lands storloge godkjenner dobbelt medlemskap, kan de også bli medlemmer hos oss. Vi vil ha et dansk medlem fra starten av. Dette fordi vi driver etter det svenske systemet. Brødre som har besøkt oss tidligere, vil nok merke en endring når det gjelder kleskoder. Vi er nå en loge, og underlagt administrative bestemmelser som strammer inn kleskoder og andre forhold rundt logearbeidet. Arbeidsantrekket i R.L.Rondane er mørk dress, men vi vil forsøke å imøtekomme besøkende brødre som ikke har pakket ned dressen. Men et minimum er sort bukse, hvit langarmet skjorte med sort slips og sorte sko. Ordensbånd har vi til utlån.

Da R.L.Rondane er en spansk loge, er det også bestemmelser som sier at besøkende brødre må medbringe logepass med ”letter of good standing”. (Bevis for betalt medlemskontingent til DNFO). Møtene også er åpne for de lavere gradene som ikke har pass, disse må medbringe kvittering for innbetalt kontingent hjemme. Vi har tilgang til Frisak, og vil kunne hjelpe brødre som ikke har dette med seg.

Møteplanen for 2017 og 2018 er ferdig, og er som følger:

2017:
16.01.17 Stadfestelse av embetsverket, og R.L.Rondanes aller første møte.
06.02.17, 20.02.17, 06.03.17, 20.03.17 og 30.10.17 er alle 1.gr.møter
27.11.17 er vår første høytidsdag.
11.12.17 avholdes jule måltidsloge.

2018:
15.01.18, 05.02.18, 19.02.18, 05.03.18, 19.03.18 og 29.10.18 er alle 1.gr.møter
26.11.18 er vår høytidsdag
10.12.18 avholdes jule måltidsloge.

Alle møtene begynner kl. 18.30

Møtene holdes :
Hotel Servatur Terrazamar
Avenida Las Palmeras, 5,
Puerto Rico

Vi ønsker enhver broder hjertelig velkommen til våre møter.
Vi kan samtidig minne om at det hver lørdag er et uformelt lørdagstreff i Arguineguin for brødre med følge.

Vennlig og broderlig hilsen
Bjørn Bjervig
påtroppende OM
R.L.Rondane

Sist redigert onsdag, 08 februar 2017 12:01

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden