Ny Ordførende Mester i Loge Rondane på Grand Canaria

Ny Ordførende Mester i Loge Rondane på Grand Canaria
   
Ny Ordførende Mester i Loge Rondane på Grand Canaria ||| Foto: |||

Den 6. februar ble broder Torbjørn Wilhelmsem installert som ny Ordførende Mester i Loge Rondane på Gran Canaria, i Logens lokaler i Puerto Rico.

Tilstede var en rekke norske og spanske brødre, med Respetable Gran Maestro Provincial De Canarias Josè Luis Batista Costa i spissen. Logens Ordførende Mester i de siste (og første) 6 år, Bjørn Bjervig ble løst fra sitt embede, og han kan se tilbake på en fremragende innsats for logen gjennom disse årene. Den nye Ordførende Mester, broder Torbjørn, ble ledsaget av sine faddere, Overskattmester i den Spanske Storloge GLE Jorge Benitez og broder fra sin moderloge i Hammerfest Kjell Ivar Hansen. I samme møte ble nytt embedsverk i logen installert. En høytidelig, verdig og hyggelig logeaften.

Sist redigert mandag, 20 februar 2023 19:39

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden