Stamhusets kunnskapssenter

I løpet av logeåret 2017 fikk Ordensbiblioteket i Stamhuset en ny og utvidet funksjon, ved at det ble organisert som et Kunnskapssenter. I tillegg til vanlig utlånsvirksomhet tilbys nå et «Velkomstrom», et sosialt samlingspunkt som er åpent både på dag- og kveldstid, møblert og hensiktsmessig utstyrt hvor vi tilbyr selvbetjening av div I grads litteratur, logeblader, tidsskrifter, WiFi, kaffe, PC og storskjerm. Kunnskapssenteret skal være lett tilgjengelig, både for brødre tilhørende stamhusets loger og for utenbys besøkende brødre.


Utlånsseksjonen

Rådgivning og utlån av bøker utføres fortsatt av bibliotekarer i henhold til faste åpningstider for Kunnskapssenteret utlånsseksjon. For øvrig betjenes Kunnskapssenteret av et vertskap som står til brødrenes disposisjon og som også kan gi råd og veiledning når det gjelder frimurerisk litteratur og kunnskapsmateriale.


Andre aktiviteter

Vårt vertskap er dessuten ansvarlig for praktisk tilrettelegging av aktiviteter som gjennomføres i regi av Kunnskapssenteret i forkant av logemøter eller på andre kvelder. Da kan nevnes «Kunnskapstimen», foredrag, boklanseringer, studiegruppevirksomhet, embedsmannskurs, programinnslag på kollegiemøter, og en rekke andre tilbud – både av formell og uformell art – der brødre kan nyttiggjøre seg Kunnskapssenterets ressurser og kompetanse.


Ordenens øvrige bibliotek/Kunnskapssentra

I løpet av logeåret 2018 starter arbeidet med å etablere tilsvarende kunnskapssenter i den enkelte provinsialloge. Etter hvert vil det samme konseptet kunne adopteres av de enkelte loger der det i dag finnes et logebibliotek og der de stedlige forhold ligger til rette for en slik utvidelse av kunnskapstilbud for logens brødre.


Åpningstider

Velkomstrommet:                        Hver dag 10.00-18.30

Bibliotek/utlånseksjon:                Mandag, onsdag og torsdag kl 12.00-14.00

                                                    Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl 17.00-18.30

Velkomstrommet har kapasitet til ca 15 personer og kan bestilles for studiegrupper, instruksjoner, kurs eller andre typer sammenkomster i regi av den enkelte loge, alle dager fra kl 18.30-22.00

For reservering av rommet sendes mail til


Kontaktinformasjon:

E-mail Stamhusets kunnskapssenter

Telefon: Stamhusets kunnskapssenter: 940 06 741 / 22 47 95 11


Øvrige logebibliotek:

Pr. 01.01.2018 var det til sammen 50 logebibliotek i virksomhet i Norge, i tillegg til Stamhusets Kunnskapssenter.

Her følger en oversikt over disse med angivelse av e-mail adresse og telefonnummer:

BibliotekE-postadresseTelefon
103-Biblioteket Drammen 406 37  753
106-Biblioteket Kristiansand 456 16 683
107-Biblioteket Larvik 917 17 911
111-Biblioteket Skien 957 07 000
112-Biblioteket Fredrikstad 414 19 043
114-Biblioteket Haugesund 901 25 678
118-Biblioteket Tønsberg 911 95 279
119-Biblioteket Kristiansund 913 82 688
120-Biblioteket Molde 926 69 831
125-Biblioteket Lillehammer 911 26 516
127-Biblioteket Narvik 901 61 624
128-Bibliotek Gjøvik 958 59 469
129-Biblioteket Kongsvinger 951 55 209
130-Biblioteket Namsos 915 96 420
131-Biblioteket Mo i Rana 971 81 772
135-Biblioteket Notodden 948 03 396
136-Biblioteket Svolvær 924 60 315
137-Biblioteket Harstad 906 06 059
139-Biblioteket Elverum 908 61 749
140-Biblioteket Sandnessjøen 975 97 720
141-Biblioteket Sarpsborg 950 35 514
142-Biblioteket Mosjøen 971 78 568
143-Biblioteket Alta  
144-Biblioteket Halden 900 96 971
145-Biblioteket Ski 957 58 679
146-Biblioteket Hammerfest 979 69 540
147-Biblioteket Brønnøysund 906 74 163
148-Biblioteket Sortland 905 22 037
150-Biblioteket Horten 915 62 538
151-Biblioteket Hønefoss 950 74 167
152-Biblioteket Bardufoss 482 53 986
153-Biblioteket Volda 907 68 309
155-Biblioteket Voss 908 70 376
158-Biblioteket Stord 454 11 290
159-Biblioteket Flekkefjord 913 62 338
160-Biblioteket Røros 917 85 282
161-Biblioteket Kongsberg 995 51 646
162-Biblioteket Verdal 952 30 404
163-Biblioteket Strømmen 411 93 107
303-Biblioteket Jessheim 905 00 533
602-Biblioteket Stavanger 936 03 490
603-Biblioteket Bodø 959 70 668
604-Biblioteket Sandefjord 928 10 708
605-Biblioteket Hamar 920 87 253
655-Biblioteket Ålesund 413 74 032
659-Biblioteket Arendal 948 05 706
660-Biblioteket Moss 908 33 232
701-Biblioteket Trondheim 976 46 315
702-Biblioteket Bergen 472 32 550
703-Biblioteket Tromsø 975 83 992

 

 

Sist redigert torsdag, 12 september 2019 08:43
Mer i denne kategorien Logebibliotekene »