Utgiverseksjonen

Direktoriets utgiverseksjon skal være et ressurssenter for alle utgivelser av både papirbasert og elektronisk materiale til bruk i bibliotekene, samt i opplærings- og instruksjonssammenheng i Ordenen. 

Kontinuerlig evaluering og forbedring av dagens tilbud er en kjerneoppgave. Dessuten skal vi kartlegge behov og utvikle nytt materiale, enten på oppdrag fra de enkelte loger eller ut fra etterspørsel fra ordenen sentralt.

Vi vil ha kjernekompetanse på sentrale oppgaver i seksjonen, men vi ønsker også kontakt med ressurspersoner innen hele Ordenen, som kan bidra i utvikling av nytt kunnskapsmateriale. Har du et manuskript eller ideer til noe som kunne bli et nytt kunnskapsprodukt, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss på

Sist redigert søndag, 26 februar 2017 21:42
Mer i denne kategorien « Logebibliotekene