Ordenens Historiske Arkiv er opprettet

Ordenens ledelse har besluttet å opprette et Ordenens Historiske Arkiv. Det opprettes formelt fra 1. januar 2013, og skal ha som oppgave å samle, registrere og magasinere Ordenens historiske dokumenter. 

Som historisk arkivmateriale regnes dokumenter og arkivalier tilhørende DNFO og dens ledd og som er eldre enn 10 år og som blir definert som historisk viktige. Det er innledet et omfattende samarbeid med tilsvarende arkiv i Stockholm og København. Helge Bjørn Horrisland ble utnevnt som første leder for Ordenens Historiske Arkiv. 

Broder Helge Bjørn Horrisland har vært aktiv i Den Norske Frimurerorden i snart 30 år. Bosatt i Kristiansand har han hatt en rekke embedsfunksjoner i sin moderloge Orion til de to Floder, han har i seks år vært Ordførende Broder i Sørlandet Kapitel Broderforening og er i dag medlem av Nevnd for frimurerisk forskning, er Deputert Mester i Forskningslogen Niels Treschow og brukes jevnlig som foredragsholder og frittstående konsulent i frimureriske repatrieringssaker av utenlandske storloger og enkeltloger. Hans interesse for frimureriet og den annen verdenskrig gjorde at han, også gjennom sin deltakelse i forskningslogene i England, Tyskland og Danmark, fikk knyttet kontakter som har gjort det mulig å hjemføre deler av Stamhusbiblioteket som tysk sikkerhetspoliti konfiskerte i 1941 og som har vært oppbevart ved universitetet i Poznan siden 1945, den såkalte «Poznan-samlingen» i 2011.

Gruppebilde_19._oktBildet er fra den offisielle overrekkelsen av «Poznan-samlingen» i Stamhuset 19. oktober 2011. I første rekke ser vi Ordenens Seglbevarer, Knut B. Teige; daværende ministerråd ved den norske ambassaden i Warszawa, Jan Wilhelm Grythe; Leder for Ordenens Historiske Arkiv, Helge Bjørn Horrisland; tidligere Ordenens Stormester, Magne Frode Nygaard og tidligere Ordenens Administrator, Conrad H. Krohn. Foto: H. Lønn.

«Poznan-samlingen» består av i alt 1074 titler – en god del fra 1700-tallet – som tyskerne stjal fra Stamhusets bibliotek, og som altså i senere tid havnet som en del av universitetsbiblioteket i Poznan i Polen.  Fra 2005 og frem til i fjor, hvor tilbakeføringen kunne foretas, har broder Helge Bjørn Horrisland nedlagt utallige timer for å få dette til. Han har først vært direkte til stede og gjennomsøkt de polske arkivene og funnet frem til de aktuelle titlene. Deretter har det vært et samarbeid med norsk diplomati og etter godt samarbeid med vår ambassade i Warzawa og Utenriksdepartementet, er altså «Poznan-samlingen» nå tatt hånd om og igjen blitt en del av Ordenens bibliotek.

Som medlemmer i arkivet er utpekt advokat Kaare J. E. Stephensen, statsarkivar Per-Øyvind Sandberg og daglig leder Kjell Juveth Johansen. Ordenens Historiske Arkiv er for øvrig lagt til Kunnskaps- og Opplæringsdirektoriet og direkte underlagt Ordenens Bannerfører.

Sist redigert onsdag, 23 mars 2016 12:34