Musikkhistorisk Arkiv

Musikkhistorisk arkiv skal ta vare på noter og annet arkivalia som vedrører musikken i frimureriet. Arkivet har en relativt stor samling med håndskrevene noter med frimurermusikk. Arkivet er under etablering og er derfor interessert i å få noter, både trykte og håndskrevne, med frimurermusikk og bilder fra konserter og andre musikalske begivenheter.

Musikkhistorisk arkiv har kontor i T35 og ledes av Thor Skott Hansen.

Henvendelser kan skje til e-mail: 


Flere artikler i denne kategorien:
« Ordenens Historiske Samlinger | Museumskatalogen »

Sist redigert lørdag, 21 oktober 2017 09:00