Innsamling til jordskjelvrammede i Syria og Tyrkia

Da de kraftige jordskjelvene inntraff i Syria og Tyrkia natt til 6. februar i år, fikk Ordenen raskt henvendelser fra brødre som ønsket å bidra i hjelpearbeidet. Ordenens Administrator sendte derfor en henvendelse til alle Loger og Broderforeninger med oppfordring om at alle innsamlinger i møter i uke 8 og 9 skulle gå uavkortet til dette formålet. Caritas ble valgt som hjelpeorganisasjon, og det er gledelig å kunne melde at den første overføring til Caritas på kr 400 000,- er foretatt!

Dette viser at Loger og Broderforeninger har fulgt oppfordringen, og brødrene har bidratt til det nødvendige hjelpearbeidet.
Bankkontonr 5005.66.26309 kan fortsatt benyttes for videre bidrag, og vi forventer flere overføringer i tiden framover. Forhåpentligvis kan vi sende et nytt bidrag før sommeren.

Innsamlingsleder Frode Nordahl har sendt oss en stor takk for bidraget, som vi på denne måten viderebringer! Caritas er til stede for å hjelpe med søk, redning og nødhjelp. Både Tyrkia og Syria vil trenge hjelp i lang tid fremover, og vi håper folk er rause med å gi, skriver generalsekretær Martha R. Skretteberg på deres nettsider.
Fokuset nå er å hjelpe de som er skadet, og alle som har mistet sine hjem. Lokalt meldes det om krevende hjelpearbeid, og behovet for hjelp er stort. Caritas, som er den Katolske Kirkes internasjonale hjelpeorganisasjon er blant de største i verden, og er godt etablert i de aktuelle områdene.

Sist redigert fredag, 31 mars 2023 18:46

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden